Geen UnionCard meer voor Saxionstudenten

| Rense Kuipers

Hogeschool Saxion stopt na ruim tien jaar met het vergoeden van de UnionCard voor zijn eigen studenten. Die beslissing maakte de hogeschool nadat de Student Union aangaf dat de financiële bijdrage van Saxion te laag was. De beëindiging gaat vanaf komend collegejaar in.

Photo by: Arjan Reef

No Unioncard for saxion students anymore

After more than ten years, Saxion University of Applied Sciences will stopped reimbursing the UnionCard for its own students. Saxion made that decision after the Student Union indicated that Saxion's financial contribution was too low. The termination will take effect from the coming academic year onwards.

Zo’n 10 procent van in totaal bijna zevenduizend UnionCard-houders is Saxionstudent. Saxion dekte deels de kosten van die studenten, te weten 20 euro per student. Maar dat is volgens de Student Union bij lange na niet genoeg. ‘Wij moesten al die jaren zo’n 250 euro aan subsidie per Saxionstudent bijschieten’, licht SU-bestuurder Sietse van Mossel toe. ‘De onderlinge kostenverhouding werd steeds schever, omdat steeds meer Saxionstudenten een UnionCard aanschaften. De financiële bijdrage vanuit Saxion is te laag voor een goede samenwerking.’

Financiële redenen

De SU wilde meer vergoeding per student van Saxion. De hogeschool besloot daarop de samenwerking te beëindigen. ‘Dat heeft te maken met de kosten voor Saxion per student’, licht de hogeschool toe. ‘Deze kosten zijn voor Saxion te hoog in relatie tot het beperkt aantal studenten dat er momenteel gebruik van maakt.’ Daarnaast beweert de hogeschool dat de meerderheid van zijn studenten sport in de eigen woonplaats. ‘Daardoor is de vraag naar en het gebruik van sport- en cultuurfaciliteiten in Deventer en ook Enschede zo beperkt.’

Saxion-woordvoerder Alex van Zijl voegt daaraan toe dat de kosten voor de hogeschool met 200 euro per student zouden toenemen. ‘Als we in Enschede investeren, zouden we dat ook in Deventer en Apeldoorn moeten doen (de andere Saxion-locaties, red.). Wij vinden het ook jammer, want we hechten belang aan sport en cultuur. Maar onze hoofddoelstelling blijft onderwijs.’

Petitie

Het gevolg is dat Saxionstudenten volgend collegejaar in plaats van 65 euro in het minst gunstige geval ruim 300 euro betalen voor een UnionCard. Dat is vergelijkbaar met een lidmaatschap bij een ‘burgervereniging’.

Zoals de situatie er nu uitziet, blijft Saxion bij zijn besluit, concludeert SU-bestuurslid Van Mossel. ‘We hebben een voorstel gedaan voor een overgangsregeling, maar we achten de kans klein dat Saxion daarmee akkoord gaat. We vinden het jammer dat Saxion dit besluit, maar zijn gedwongen dit te respecteren. Wel willen we zeker in gesprek met ze blijven.’

Actie is er al wel: een online petitie om de UnionCard te behouden voor Saxionstudenten heeft al zo'n duizend handtekeningen.

'Kortzichtig besluit'

Donderdagmiddag was er een informatiebijeenkomst voor bestuurders van sport- en cultuurverenigingen in de Bastille. Zij uitten vooral hun zorgen over druk op begrotingen door het verliezen van leden, het mogelijk leeglopen of niet meer kunnen vullen van commissies en kleine verenigingen die risico lopen ter ziele te gaan door een te laag ledenaantal. Van Mossel stelde in respons dat de Student Union gaat kijken naar een overgangsregeling, ‘zodat de verenigingen door deze beslissing van Saxion niet afgestraft worden’.

Wat de sport- en cultuurbestuurders vooral tegen de borst stuit, is de houding van de hogeschool. ‘Kortzichtig besluit’ en ‘heel kwalijk dat Saxion studenten alleen denkt te kunnen uitdrukken in geld’, zeiden ze vanmiddag. Een andere aanwezige benadrukte dat ongenoegen. ‘Zitten we nou in zo’n situatie dat een onderwijsinstelling met ruim 25 duizend studenten niet eens twee ton kan ophoesten? Ze begrootten nota bene 3,5 miljoen verlies in 2017, maar maakten dat jaar 2,2 miljoen winst.’

Het gaat de verenigingen naar eigen zeggen ook om het maatschappelijk belang. ‘Zoals integratie tussen instellingen, doorstroom van Saxion naar UT en behoud van talent voor de regio’, klonk het uit de zaal. ‘Maar vooral ook de sociale contacten tussen iedereen in Enschede. Daarin heeft de UnionCard een unieke rol gespeeld de afgelopen jaren.’

Bij de bijeenkomst vanmiddag klonken geluiden om vanuit de Sportkoepel, Cultuurkoepel Apollo en de verenigingen eensgezind een brief te sturen naar het Saxion-bestuur. De verenigingen leggen zich er niet bij neer.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.