UT helpt internationale bachelors bij psychische problemen

| Rik Visschedijk

Het college van bestuur herkent de problemen die nieuwe niet-Europese bachelorstudenten ondervinden op de UT. ‘We hebben daarom aandacht voor studiebegeleiding, want we zien het als onze verantwoordelijkheid dat studenten prettig en goed hun studie doorlopen’, zegt woordvoerder Bertyl Lankhaar.

Eén op de drie van de niet-Europerse instroom in de UT-bachelors kampte vorig collegejaar met psychische, medische of sociale problemen, constateerde de UT-commissie persoonlijke omstandigheden. Vooral de sociale en psychische problemen zijn veel hoger dan bij de Europese studenten. Heimwee, de noodzaak om te succesvol te zijn en een studie die ander is dan verwacht zijn belangrijke oorzaken.

‘Onze verantwoordelijkheid’

Bertyl Lankhaar zegt dat het dit niet een specifiek UT-probleem is, maar dat het een wereldwijde tendens is bij deze doelgroep. ‘Maar we zien het als onze verantwoordelijkheid om hen te faciliteren en te begeleiden’, zegt ze. ‘We hebben al initiatieven genomen onder de noemer studie-stress. En we kijken goed naar de samenhang van de studiebegeleiding in het algemeen, met studentendecanen, studieadviseurs, de Student Union en psychologen. Met die partijen kijken we nog beter hoe we aan de behoefte van deze studenten tegemoet kunnen komen.’

Het beter onder de aandacht brengen van het ‘ruime’ aanbod van studentbegeleiding, het organiseren van bijeenkomsten met studenten om de ervaren problematiek bespreekbaar te maken en samenwerking met zorgaanbieders, zijn volgens Lankhaar concrete maatregelen waar de UT aan denkt. ‘En het college is met de faculteiten in gesprek: hoe kunnen we deze kwetsbare doelgroep nog beter begeleiden?’

Meer internationale bachelors

De UT is in de zomer een samenwerking met Navitas, een aanbieder van een schakeljaar voor niet-Europese studenten, overeengekomen. Eén van de doelen is om meer internationale studenten te werven voor de bachelors. ‘Juist met deze groep bouwen we vroegtijdig een band op’, zegt de woordvoerder. ‘Zij volgen hun schakeljaar in Twente, op de campus. We kunnen ze zo goed mogelijk voorbereiden op een universitaire studie aan de UT en weten we of en waar we extra begeleiding moeten inzetten.’

 

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.