Masters: meer aansluiting met onderzoek

| Rik Visschedijk

De UT-masters moeten meer aansluiting krijgen met het onderzoek en PhD-trajecten. Een nieuw adviesplatform gaat hier mee aan de slag. Een mogelijkheid is om gecombineerde master-PhD-programma’s op te zetten.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

Dit blijkt uit stukken van de universitaire commissie onderwijs (UC-OW). Voor het nieuwe adviesplatform onderwijsontwikkeling is René Torenvlied, opleidingsdirecteur bij bestuurskunde, als voorzitter benoemd. De UT wil namelijk in het kader van de kwaliteitsafspraken een visie op het masteronderwijs ontwikkelen. Eén van de gedachten, zo staat in de stukken, is om masters meer te laten aansluiten op onderzoek.

PhD-trajecten

Het adviesplatform bereidt komend jaar een visie voor op het masteronderwijs. Onderdeel daarvan is het verbinden van masterstudenten aan PhD-trajecten. Dat idee is niet helemaal nieuw: in de Spring Memorandum werd al het idee geopperd om gecombineerde master-PhD-programma’s te ontwikkelen. Het idee daarvan is, zo staat te lezen, dat een master een direct pad wordt naar een promotietraject. Bijkomend voordeel zou zijn dat het UT-profiel duidelijker wordt voor studenten, onderzoekers, bedrijfsleven en financiers.

René Torenvlied zegt dat het niet om een geheel nieuwe visie op de masters hoeft te gaan, maar spreekt liever van een ontwikkeling. ‘Het is altijd goed om je onderwijs onder de loep te nemen. Maar het is nog te vroeg om de richting die we als platform inslaan aan te geven. In een meer informele setting keek een groepje al eerder naar de gemeenschappelijke identiteit van onze verschillende masters en hoe we die bij elkaar houden. Daar geven we komend jaar in dit platform vervolg aan.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.