Te veel buitenlandse studenten? Gooi collegegeld omhoog

| HOP, Steffi Weber

Universiteiten en hogescholen mogen financiële drempels opwerpen voor studenten van buiten Europa. De nieuwe bovengrens van het hoge collegegeldtarief dat instellingen straks maximaal in rekening mogen brengen, geldt niet voor hen.

Instellingen krijgen van de overheid alleen bekostiging voor studenten van binnen de Europese Economische Ruimte (EER) nog geen bachelor- of masterdiploma op zak hebben. Voor studenten die een tweede studie doen of die van buiten de EER komen, mogen ze hun eigen tarief bepalen, het zogeheten instellingscollegegeld.

Op verzoek van GroenLinks en D66 komt er binnenkort een maximum aan dat bedrag, maar die bovengrens geldt alleen voor studenten van binnen de EER, schreef minister Van Engelshoven gisteren aan de Tweede Kamer. Ze wil instellingen zo de mogelijkheid geven het aantal van studenten van buiten Europa in toom te houden.

De TU Delft doet dat al: niet-EER-studenten betalen daar vanaf volgend jaar 14.500 euro collegegeld. De universiteit kan de toestroom van buitenlandse studenten niet aan en ziet de verhoging van het instellingscollegegeld momenteel als enige wettelijk toegestane optie om enigszins grip te krijgen op de toestroom van buitenaf.

De minister werkt nog aan een wetswijziging die het mogelijk maakt om een studentenstop in te voeren voor Engelstalige varianten van opleidingen.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.