DSIF en SU werken aan centrum voor ondernemerschap

| Christian Orriëns

Het Dutch Student Investment Fund (DSIF) zet samen met onder andere de Student Union een centrum voor ondernemerschap op. Het doel is studentondernemers wegwijs maken in het landschap van financiers en subsidieverleners.

‘We hopen dit collegejaar een centrum voor ondernemerschap op te richten’, zegt DSIF-voorzitter Tim Salomons (22, master technische bedrijfskunde). ‘In het centrum presenteren we alle betrokken partijen, als een soort community. We kunnen ons voorstellen dat het ondernemerslandschap voor een student momenteel diffuus is. De samenwerking moet ervoor zorgen dat de student terechtkomt bij de juiste partij. De exacte invulling van het centrum voor ondernemerschap moeten we nog bepalen.'

In het centrum wil DSIF de krachten bundelen van bestaande ondernemerspartijen. ‘De aanwezige kennis is heel divers en elke partij heeft zijn eigen, sterke kanten. Wij zijn gericht op financiën. Novel-T richt zich op business development in het algemeen. Hardstart streeft naar een levendige ondernemersgemeenschap en de stichting NESST helpt mensen van idee naar businessplan. Elke partij heeft zijn eigen kwaliteiten en die willen we samenbrengen om ondernemende studenten zo goed mogelijk te helpen.’

DSIF

Het Dutch Student Investment Fund (DSIF) werd in 2015 opgericht en heeft het doel om studentondernemers financieel te ondersteunen met een lening van maximaal 50 duizend euro. Later zijn er opties om de lening om te zetten in aandelen, maar dat verschilt per geval. Het DSIF werkt zonder commercieel oogpunt en scout potentiële start-ups, maar kan ook worden benaderd door startende ondernemers. Salomons: ‘We willen doorgroeien naar een goedlopend fonds. Het liefst met één miljoen euro in de pot. Momenteel beschikken we over 300 duizend euro, waarvan 50 duizend is geïnvesteerd.’