Diploma op zak, toch stagelopen

Duizenden jongeren lopen stage terwijl ze al een diploma op zak hebben, staat in een onderzoek dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag heeft gepubliceerd. Soms pikken ze de baan van gewone werknemers in.

Eén op de tien stages vindt na afstuderen plaats, meldt onderzoeksbureau Bartels in zijn rapport. Het gaat jaarlijks om 27 duizend stages na opleidingen in het mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs.

De kwestie kwam onder de aandacht door de ‘werkervaringsplekken’ die schering en inslag bleken in de geestelijke gezondheidszorg. Televisieprogramma De Monitor vroeg er aandacht voor, net als vakbond FNV Jong.

Gewone werknemer

Het probleem lijkt onder academici minder groot dan onder hbo’ers. Van de universitair opgeleide stagiairs meent 37 procent eigenlijk de plaats van een gewone werknemer in te nemen, terwijl dat onder hbo’ers 52 procent is.

Er zijn relatief veel stages in de geestelijke gezondheidszorg, maar ook bijvoorbeeld architecten en ingenieurs lopen vaak nog stage na afstuderen, net als mensen die reclamemaker of ontwerper willen worden.

‘Het lopen van een stage na afstuderen kan nuttig zijn, maar alleen als het leeraspect voorop staat en voldoende begeleiding wordt geboden’, stelt minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. ‘Een stage mag geen verkapte proefperiode zijn. Stagemisbruik is ontoelaatbaar.’

Meldpunt

Het zou helpen als stagiairs zelf aan de bel trekken in gevallen van stagemisbruik, vindt de minister. Er is een meldpunt bij de inspectie SZW. Maar hij gaat ook betere voorlichting geven, met name aan werkgevers in de GGZ.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft overigens afspraken gemaakt die het stagemisbruik in de GGZ moeten tegengaan. Als het goed is, komt er een passende beloning voor iedereen die in de geestelijke gezondheidszorg werkt. Bovendien gaat de universitaire opleiding psychologie directer aansluiten op de vervolgopleiding tot psycholoog in de geestelijke gezondheidszorg, zodat psychologen geen stages hoeven te lopen om ervoor in aanmerking te komen.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.