Flink minder promoties dan verwacht

| Rik Visschedijk

De UT realiseerde in 2017 opvallend weinig promoties; 197 in plaats van de verwachtte 260. Dat staat in het beleidsdocument Spring Memorandum, die in juni op de rol straat in de Uraad. De terugloop heeft financiële gevolgen. Het ministerie van OCW keert 3,6 miljoen minder aan promotiepremies uit dan de UT had begroot.

Photo by: Rikkert Harink

Paul van Dijk, directeur van de Twente Graduate School, noemt het aantal promoties een ‘vrij drastische teruggang’. Hij nuanceert het verwachtte aantal van 260. ‘Als je kijkt naar de prognoses vanuit de faculteiten, dan zou je zo’n 230 promoties verwachten. Maar dat is nog steeds een behoorlijk verschil met het aantal uitgereikte doctoraatbullen.’

Een verklaring heeft Van Dijk ook. ‘In 2012 stopte het Rijksgeld uit de aardgasbaten, de FEZ-gelden. En juist dat geld werd voor een groot deel gebruikt om PhD’s aan te stellen. In 2012 hadden we dus een lage instroom en gemiddeld doet een promovendus vijf jaar over het traject.’

ProDoc

Die dip had de UT natuurlijk aan zien kunnen komen, bevestigt Van Dijk. ‘Uiteindelijk is er toch gewoon te positief begroot vanuit de faculteiten’, reageert hij. ‘We verwachten dat we daar binnenkort een verbeterslag kunnen maken. Ons promovendivolgsysteem ProDoc hebben we nu vijf jaar in gebruik. Met die gegevens hebben we meer en beter zicht op de voortgang van onze PhD’s en kunnen we beter inschatten wie dit jaar de eindstreep haalt.’

In de Spring Memorandum gaat de UT uit van 269 promoties in 2018. Daarin zitten ook de promoties die vorig jaar verwacht waren. Het aantal loopt in de twee jaren daarna licht terug.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.