‘Versobering expat-regeling schadelijk’

| HOP, Steffi Weber

Nederlandse universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstituten vrezen internationaal talent mis te lopen door het inperken van de zogeheten ‘expat-subsidie’. Het kabinet doet er goed aan om de maatregel te heroverwegen, vinden zij.

Ook internationale werknemers in beroepsgroepen met grote tekorten op de Nederlandse arbeidsmarkt zouden moeten worden ontzien, schrijven universiteitenvereniging VSNU, de Vereniging Hogescholen, vakbond VAWO en andere organisaties woensdag in een brief aan staatssecretaris van Financiën Menno Snel.

Aantrekkelijk

Werknemers uit het buitenland krijgen momenteel acht jaar lang een belastingvoordeel van dertig procent. Dit maakt Nederlandse universiteiten, onderzoeksinstituten, hogescholen en academische ziekenhuizen aantrekkelijker voor expats. Een op drie wetenschappers aan Nederlandse universiteiten komt uit het buitenland, schreef de VSNU vorig jaar, wat neerkomt op zo’n tienduizend wetenschappers.

Het kabinet wil echter bezuinigen op deze regeling. Vanaf volgend jaar wordt de looptijd – zonder overgangsbepaling – verkort van acht naar vijf jaar. De ondertekenaars zien het met lede ogen aan. Zij vrezen dat wetenschappers uit het buitenland Nederland straks links zullen laten liggen. “Met name bij de hogere wetenschappelijk posities kunnen universiteiten internationaal concurreren door de dertigprocentregeling. Het wegblijven van internationaal toptalent zal een grote impact hebben op onze wetenschappelijke output”, staat in de brief.

Reputatieschade

De organisaties vragen de staatssecretaris Snel om de maatregel te heroverwegen. Mocht er echt geen andere mogelijkheid zijn, dan moet er op zijn minst een overgangsregeling komen voor expats die nu al in Nederland wonen. Zij wogen het belastingvoordeel mogelijk mee bij hun besluit om naar Nederland te verhuizen en komen nu voor een onaangename verrassing te staan. Dit is slecht voor de reputatie van Nederland als vestigingsland, waarschuwen de ondertekenaars.

De voorgenomen bezuiniging zit veel expats dwars: de petitie ‘a deal is a deal’ van United Expats of the Netherlands is inmiddels meer dan 27 duizend keer getekend.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.