Apengedrag op kantoor

| Jelle Posthuma

Het OBP-vrouwennetwerk bestaat tien jaar. Om dat te vieren, is er op donderdag 24 mei een lunchlezing in het Amphitheater. De spreker spiegelt het gedrag van apen met de verhoudingen op de werkvloer.

Photo by: Arjan Reef

Gedragsbioloog Patrick van Veen vertelt tijdens de lezing over sociale relaties op de werkvloer en vergelijkt deze met apengedrag. ‘Voor een man is het normaal om van zich af te bijten’, zegt Monique Duyvestijn van de OBP-stuurgroep. ‘Doet een vrouw hetzelfde, dan is ze een bitch. De lezing is leuk én informatief. We gaan voor een volle zaal.’

Het vrouwennetwerk voor Ondersteunend en Beheers Personeel van de UT werd in 2007 opgericht. ‘Voormalig collegevoorzitter Anne Flierman wilde meer vrouwen aan de top’, vertelt Duyvestijn. ‘Er was al een Female Faculty Network voor vrouwen in de wetenschappelijke staf. Toen is besloten om eenzelfde soort netwerk op te richten voor vrouwelijk ondersteunend en beheerspersoneel.’

Hiërarchie

De doelstelling van beide netwerken is volgens Duyvestijn gelijk. ‘Het gaat om genderbewustzijn, professionalisering en netwerken. Maar de carrièremechanismen bij OBP en WP zijn heel verschillend. Het wetenschappelijk personeel heeft een heldere hiërarchie: van PhD naar hoogleraar. De carrièrepaden bij OBP zijn veel diffuser. Er zijn veel unieke functies. Maar ook vrouwen in het OBP willen carrière maken.’

Jubileum

Het vrouwennetwerk heeft ongeveer 300 leden. De populariteit van het OBP gaat met golfbewegingen, zegt Duyvestijn. ‘De laatste jaren hebben de bijeenkomsten van een halve dag niet altijd een hoge opkomst, dat komt ook door de toegenomen werkdruk op de UT. Vandaar dat we veel activiteiten tussen de middag organiseren en die worden goed bezocht.’

Na tien jaar valt er volgens de OBP-stuurgroep nog genoeg te doen. ‘Een concreet voorbeeld is het UFO-profiel van secretaresses’, vertelt Ineke Jenniskens van de OBP-stuurgroep. ‘Daar lijkt een gender-component mee te spelen. In samenwerking met de VSNU willen we het UFO-profiel herijken.’ Daarnaast wil de organisatie meer samenwerken met het Female Faculty Network. ‘We weten elkaar al goed te vinden, maar het zou nog beter kunnen.’ 


Opgeven voor de lunchlezing kan via deze link.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.