Geen gedwongen ontslag om beheersing Engels

Engels wordt de voertaal van de TU Eindhoven. Maar portiers, secretaresses en beleidsmedewerkers hoeven niet voor hun baan te vrezen als ze die taal slecht beheersen, schrijft minister Van Engelshoven aan de Tweede Kamer.

Wetenschappers zullen misschien niet zoveel problemen ervaren als de technische universiteit helemaal op het Engels overstapt. Maar hoe zit het met het ondersteunend personeel? Wat gebeurt er als iemand het gewenste taalniveau niet haalt?

‘Ik deel de mening dat dit er niet toe mag leiden dat mensen hun baan verliezen’, antwoordt minister Van Engelshoven op vragen van de Socialistische Partij. ‘De TU Eindhoven heeft laten weten dat dit ook niet het geval zal zijn.’

Geen gedwongen ontslagen dus, maar misschien wel overplaatsing. Of een cursus Engels. De universiteit is volgens de minister van plan om ‘maatwerk’ te leveren en ‘per medewerker te bezien wat nodig is om de functie uit te kunnen oefenen in de internationale omgeving van de TU Eindhoven’.

Beslissing

Dat de voertaal Engels wordt, wil overigens niet zeggen dat alle opleidingen ook Engelstalig moeten zijn. Die beslissing nemen de opleidingen zelf. De onderwijstaal is dus niet altijd de voertaal.

Als voorbeeld geeft minister Van Engelshoven de opleiding biomedische technologie. ‘Deze opleiding leidt namelijk op tot banen én vervolgopleidingen waar de beheersing van de Nederlandse taal nodig is.’

‘Ik onderstreep het belang van nuance in de discussie over Engelstaligheid’, schrijft Van Engelshoven aan de Kamer. Ze werkt momenteel aan haar eigen visie op internationalisering. De overwegingen van de TU Eindhoven neemt ze daarbij ook ter harte, zegt ze.

De universiteit wil de overstap naar het Engels maken ‘vanwege de gewenste internationalisering van het onderwijs’ en het streven naar ‘een inclusieve, internationale gemeenschap’. Bovendien telt de universiteit steeds meer medewerkers die geen Nederlands spreken. Zestig procent van de promovendi is Engelstalig.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.