Hilgenkamp benoemd tot lid KHMW

| Rense Kuipers

Hans Hilgenkamp, hoogleraar technische natuurkunde en TNW-decaan, is benoemd tot lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW). Daarmee is hij een van de circa 480 leden van dit genootschap.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

Hilgenkamp noemt de benoeming ‘zeker een eer’. ‘Niet alleen voor mezelf, het is ook een waardering voor de onderzoeksgroep en het werk dat we de afgelopen jaren als team hebben verzet.’

De hoogleraar ziet vooral kansen in het versterken van zijn netwerk. ‘Het ledenbestand bestaat voor de helft uit wetenschappers en voor de helft uit mensen uit het maatschappelijk veld. Gezamenlijke bijeenkomsten bieden mooie kansen om te kijken met wie ik misschien wel een verrassende samenwerking kan opstarten.’

De KHMW is het oudste ‘Geleerde Genootschap’ van Nederland en heeft sinds 1752 het doel een brug te slaan tussen wetenschap en samenleving. Lidmaatschap is prestigieus en kan alleen op uitnodiging tot stand komen.

De afgelopen jaren benoemde de KHMW UT-hoogleraren Peter-Paul Verbeek (in 2012) en Kees Aarts (in 2015, vertrok in 2016 naar de RUG) ook tot lid.