Meer vwo’ers dan havisten willen Engelstalige studie

De meeste vwo’ers zien een Engelstalige opleiding wel zitten, de meeste havisten juist niet, blijkt uit een steekproef onder scholieren. Meisjes hebben meer twijfels over hun Engels dan jongens.

Studiekeuzebedrijf Qompas peilde de mening van 640 scholieren die een Qompas-nieuwsbrief krijgen. Zouden zij ooit een Engelstalige opleiding kiezen? Nog geen dertig procent van de havisten zei van wel, tegen zo’n zestig procent van de vwo’ers.

En waarom overwegen deze havo- en vwo-leerlingen een Engelstalige vervolgopleiding te kiezen? Jongens denken dat dit hun baankansen vergroot, blijkt uit hun antwoorden, terwijl meisjes meer waarde hechten aan het ‘internationale aspect’ van zo’n studie.

Lage respons

De nieuwsbrief van Qompas (met open dagen en andere informatie) was aan tachtigduizend scholieren verstuurd, dus de respons op de poll is niet erg hoog: minder dan een procent. Meer meisjes (66 procent) dan jongens (33 procent) hebben de vragen beantwoord.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.