‘Goed toetsen is een kunst’

| Rense Kuipers

De eerste geslaagden voor de Seniorkwalificatie Examinering (SKE) ontvangen donderdag hun certificaat. De SKE helpt opleidingen en examencommissies met het waarborgen van de toetsingskwaliteit. Helma Vlas is als SKE-coördinator betrokken bij de pilot.

Wat is de achtergrond van de Seniorkwalificatie Examinering?

‘Het begon vanuit het hbo, na incidenten bij onder meer Hogeschool Inholland. De Vereniging Hogescholen stelde een expertgroep in. Door professionalisering werd de kwaliteit van toetsen naar een hoger plan getild. Daar kwam ook de SKE uit voort, vooral bedoeld voor leden van examencommissies en opleidingsmanagers. De SKE helpt ze met het controleren van de kwaliteit van toetsen en ze kunnen docenten helpen om hun toetsing beter op orde te krijgen.’

Waarom is dit zo belangrijk?

‘Toetsing moet goed zijn. Het is de taak van een onafhankelijke examencommissie om de kwaliteit te borgen. Zo’n commissie heeft een zware, wettelijke verantwoordelijkheid. In feite drukken zij een kwaliteitszegel op een diploma. Vaak wordt gezegd: ‘We vertrouwen op onze docenten’. Dat snap ik, want geen enkele docent maakt doelbewust een slecht tentamen. Maar goed toetsen is een kunst. De SKE biedt daar handvatten voor.’

Waaraan voldoet een goede toets?

‘In grote lijnen aan drie pijlers: validiteit, betrouwbaarheid en transparantie. Met andere woorden: je meet wat je wil weten, je doet dat op een navolgbare, consequente manier en de student weet wat hij of zij kan verwachten.’

Hoe kijk je terug op deze pilot?

‘Erg goed en leerzaam, al was het wel moeilijk om van de grond te krijgen. De VSNU moedigt zo’n SKE-traject veel minder actief aan dan de Vereniging Hogescholen. En zolang er geen vraag was, konden we het ook niet aanbieden. Tot vorig jaar zomer, toen Arend Rensink van de faculteit EWI aanklopte en interesse toonde. Vervolgens sloten meer mensen zich aan en konden we in februari aan de slag met dertien deelnemers. Allemaal op vrijwillige basis, dat zorgde ook voor een gemotiveerde groep. Dit proces maakte ook duidelijk dat dit onderwerp sterk leeft en dat de groep zich volop inzette voor kennisuitwisseling. Aan de andere kant merkte ik dat werkdruk een aantal deelnemers wel parten speelde. Ze zitten al in examencommissies, wat al een extra belasting is. En voor het SKE-traject was niet expliciet tijd voor vrijgemaakt.’

Komt er een vervolg?

‘Ja, als er opnieuw voldoende mensen zich aanmelden zeker. Potentieel is er genoeg, met voor elke opleiding een examencommissie, opleidingsmanagers, onderwijscoördinatoren en kwaliteitszorgmedewerkers. Voor zover ik weet, zijn we de eerste universiteit die een SKE voor een interne doelgroep aanbiedt, dus ik zou ook graag zien dat andere universiteiten ons voorbeeld volgen en dat we op dit vlak samenwerken en kennis uitwisselen. Iedereen is gebaat bij goede toetsen.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.