Steeds meer steun voor #WOinactie

| HOP, Matthijs van Schie

Al vier universiteiten steunen de petitie van WOinactie, die oproept tot meer geld voor wetenschappelijk onderwijs. Nog tien te gaan, zegt de actiegroep.

Photo by: Skitterphoto

Eerder deze week lanceerden vier wetenschappers de petitie ‘Er moet meer geld naar wetenschappelijk onderwijs’, die inmiddels meer dan 2.200 keer is ondertekend. Daarin pleiten ze voor vierduizend extra docenten, die met het geld van het leenstelsel moeten worden betaald.

Werkdruk

In een opiniestuk in NRC getiteld ‘Dit regeerakkoord ondermijnt de universiteit als kritische vrijplaats’ zetten ze die wens kracht bij. Het kabinet Rutte-III heeft in hun ogen te weinig geld over voor onderwijs, waardoor de werkdruk van de toch al overbelaste wetenschappers verder toeneemt, ten koste van het onderwijs.

In navolging van de Universiteit van Amsterdam, waar hoogleraar Rens Bod vorige week het initiatief voor WOinactie nam, hebben inmiddels ook de besturen van de Rijksuniversiteit Groningen, Maastricht University en de Vrije Universiteit hun steun kenbaar gemaakt. Vanmiddag, bij de Diesviering van de VU, zal rector Vinod Subramaniam zijn toehoorders oproepen de petitie te tekenen.

Staking

De actiegroep hoopt dat andere universiteiten dat voorbeeld volgen: ‘4 down, 10 to go. Write your Board of directors!’, roept de actiegroep sympathisanten via twitter op. Ondertussen wordt zelfs een landelijke stakingsdag, in navolging van de leerkrachten in het basisonderwijs, niet uitgesloten.

Universiteitenvereniging VSNU zei vorige week tegen het HOP niet warm te lopen voor een ‘officiële actiedag’. De manier waarop instellingen aan de slag zijn gegaan met de in maart gemaakte cao-afspraken biedt genoeg hoop op verbetering, liet woordvoerder Bart Pierik weten.

Hopeloos

Dat komt de koepelorganisatie op kritiek te staan van WOinactie. ‘De VSNU hinkt hopeloos achter de feiten aan’ en ‘Je vraagt je af wie de VSNU vertegenwoordigt. Zeker niet het personeel, noch het bestuur van de Nederlandse universiteiten’, twittert de actiegroep.

Pierik wil niet inhoudelijk op die kritiek ingaan, maar benadrukt dat de VSNU de inhoud van de petitie ondersteunt. ‘Wij zijn al lang bezig om de problematiek van teruglopende studentbekostiging en de oplopende werkdruk onder de aandacht te brengen bij iedereen die daar wat aan kan doen. We hebben hetzelfde doel.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.