Onderzoek naar doorstroom bachelor-master

| HOP, Matthijs van Schie

GroenLinks wil weten hoe het komt dat steeds meer studenten later aan hun master beginnen. Minister Bussemaker kondigt een onderzoek aan.

Studenten kiezen steeds vaker voor een tussenjaar nadat ze hun bachelordiploma behaald hebben, in plaats van direct voor hun master te gaan. In de laatste Monitor beleidsmaatregelen, beter bekend als het leenstelrapport, stond in juni dat de directe instroom van studenten met een universitaire bachelor naar een master flink is gedaald sinds september 2012: van 73 naar 68 procent.

Senator Ruard Ganzevoort van GroenLinks wilde precies van de minister weten hoe dat kan. Bussemaker loopt niet op de zaken vooruit: ze laat de oorzaken eerst uitgebreid onderzoeken.

‘De daling van het aandeel studenten dat na afronding van een bacheloropleiding meteen aan een master begint, is een ontwikkeling die aandacht vraagt’, erkent Bussemaker. Ze sluit niet uit dat studievertraging tijdens de bachelor een rol speelt, hoewel opleidingen er veel aan doen om dat te voorkomen.

Ook de invoering van het leenstelsel kan een reden zijn, net als de in 2012 landelijk verplichte ‘harde knip’, waarbij studenten eerst hun bachelor moeten afmaken voor ze mogen beginnen met hun master. Bovendien wijst ze op de selectie-eisen van steeds meer masteropleidingen.

De uitgebreide verklaring voor de verminderde doorstroom volgt pas in de monitor van volgend jaar.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.