Brandbrief TU Eindhoven: mogelijk meer studentenstops

| HOP, Matthijs van Schie

De TU Eindhoven is bang dat ze nog meer studentenstops moet instellen om niet te bezwijken onder de hoge instroom. Dat staat in een brandbrief aan de minister van Onderwijs en de informateur.

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen waarschuwden de technische universiteiten bij monde van 4TU-voorzitter en UT-collegevoorzitter Victor van der Chijs al voor een numerus fixus. ‘In Enschede hebben we nog geen signalen dat we op korte termijn studentenstops moeten invoeren’, zei hij toen.

Helpende hand

Hoewel de TU Eindhoven in de brandbrief niet rechtstreeks om geld vraagt, is het duidelijk dat ze hoopt op een helpende Haagse hand. Collegevoorzitter Jan Mengelers vraagt om erkenning van de problemen met de explosieve groei en hoopt op ‘passende maatregelen om deze uitdaging het hoofd te bieden’.

Uit cijfers van universiteitenvereniging VSNU bleek eerder deze week dat het aantal vooraanmeldingen voor universitaire bachelors flink is gestegen. De TU Eindhoven verwacht minimaal zeven procent meer eerstejaars.

Keerzijde

De afgelopen vijf jaar is het aantal studenten aan de Eindhovense TU met 45 procent gestegen: anderhalf keer zoveel als de gemiddelde groei van dertig procent aan de vier TU’s. Mengelers is blij dat de jarenlange inspanningen om studenten voor technische opleidingen te werven nu hun vruchten afwerpen, maar schrijft dat ‘deze medaille ook een keerzijde heeft’.

‘We bereiken voor steeds meer opleidingen de toelaatbare limiet, zowel voor het handhaven van de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek, alsook voor de belastbaarheid van personeel en infrastructuur’, aldus Mengelers in de brandbrief. En dus kan hij niet anders, ondanks de ‘wens en noodzaak om meer hooggekwalificeerde ingenieurs op te leiden’.

Eerder overwoog de TU Eindhoven al een numerus fixus voor vier bacheloropleidingen in het collegejaar 2018-2019. Het ging om industrieel ontwerp, biomedische technologie, technische bedrijfskunde en technische informatica.

Daar komen er nu mogelijk nog minstens vier bij. Bij onder meer werktuigbouwkunde, electrical engineering, technische natuurkunde en bouwkunde groeien de studentenaantallen te hard, zegt de TU Eindhoven.

Onvermijdelijk

Bij de opening van het academisch jaar gaven ook de andere drie technische universiteiten al aan dat meer studentenstops onvermijdelijkzijn als er niet meer geld uit Den Haag komt. Voor komend studiejaar geldt er een numerus fixus voor acht technische opleidingen.

Het Interstedelijk Studenten Overleg is kritisch over de studentenstops. Technische universiteiten, waar studenten vaak langer over hun bachelor doen dan de drie jaar die ervoor staan, moeten volgens voorzitter Jan Sinnige meer geld krijgen. ‘Dat lost een groot deel van de problemen op en zorgt ervoor dat studenten niet door hun programma's hoeven te racen.’

Extra budget

Stop met de studentenstops bij technische opleidingen, waarschuwen ook veel politieke partijen, waaronder VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie. Opleidingen waar de arbeidsmarkt grote behoefte aan heeft, zouden juist extra budget moeten krijgen, zei de christelijke partij vorig jaar in een Kamerdebat over de Onderwijsbegroting.

Minister Bussemaker wierp tegen dat technische opleidingen al meer middelen krijgen. Zij zag geen kwaad in de studentenstops, mits ze tijdelijk zijn.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.