UT leidt grootschalig Europees onderzoek

| Redactie

De UT leidt de komende jaren een grootschalig onderzoek naar de ethische en juridische aspecten van nieuwe technologieën. De Europese Unie investeert ongeveer 4 miljoen in dit project, waarbij meer dan 10 instellingen en organisaties betrokken zijn.

Met deze subsidie voor het zogeheten project SIENNA wil de EU onderzoek naar de effecten van nieuwe technologie op mensenrechten en ethiek. Bijvoorbeeld op het gebied van robotica, menselijke genetica en human enhancement, oftewel verbeteringen aan het menselijk lichaam.

‘Mensenrechten respectern’

Hoogleraar filosofie van de techniek Philip Brey (vakgroep Wijsbegeerte) is namens de UT kartrekker van het onderzoek. ‘Door bijvoorbeeld ethische codes en richtlijnen, wet- en regelgeving en onderzoeksprotocollen kunnen we zorgen dat bij de ontwikkeling van nieuwe technologieën mensenrechten worden gerespecteerd. Denk daarbij aan aspecten van vrijheid, privacy, gelijkheid, menselijke autonomie en waardigheid.

Ook andere UT-vakgroepen zijn betrokken in het onderzoek, dat de komende drieënhalf jaar plaatsvindt. Governance and Technology for Sustainability (evenals Wijsbegeerte een BMS-vakgroep) en Human Media Interaction (faculteit EWI) werken mee.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.