'Komende dertien jaar tienduizend banen'

| Sandra Pool

Met een nieuwe naam en profiel wil Novel-T (voorheen Kennispark Twente) het best presterende ecosysteem zijn voor innovatie en ondernemerschap in Europa. Directeur Pieter Dillingh en interim-manager Hans Brouwers lichten deze ambitie toe.

Jullie leggen de lat hoog. Hoe weet je uiteindelijk dat je de beste bent?

Dillingh: ‘Een benchmark om ecosystemen zoals Novel-T met elkaar te vergelijken, is er nog niet, maar dat willen we wel ontwikkelen.’

Brouwers: ‘Er zijn enkele kernindicatoren die je goed naast elkaar kunt leggen. Denk aan het aantal starters per jaar of het aantal bedrijven dat na vijf jaar nog overeind staan. Wij gaan die vergelijkbare ingrediënten zoeken om daar een benchmark van te maken.’

Dillingh: ‘Dat we de beste willen zijn, uiten we overigens niet voor niets. Jaarlijks komen vele delegaties uit heel de wereld bij ons op bezoek. Dat zegt natuurlijk wel wat. Zij kijken naar ons en hoe wij het spectrum van ondernemerschap benaderen in één ecosysteem. Dat is uniek en dat vinden andere partijen interessant.’

Brouwers: ‘Daarnaast spreek je met zo’n doelstelling een ambitie uit. Je geeft een hoger niveau aan, dat brengt je verder. En vergeet niet; Kennispark is ooit uitgeroepen tot beste bedrijventerrein van Nederland en de UT in 2015 tot ondernemendste universiteit van Nederland. Je mag dan best claimen dat je op een hoog niveau zit.’

Hoe houd je dat vast?

Dillingh: ‘Als hoeder van het ecosysteem kijken wij continue naar kansen. Het ecosysteem is hele set aan functionaliteiten, de zogeheten bouwstenen, die je aanbiedt aan ondernemers, zodat zij in hun kracht komen om te ondernemen. Wij monitoren welke kennis er bijvoorbeeld vanuit de UT beschikbaar komt. Wat is kansrijk op de markt en waar hebben ondernemers behoefte aan om dat te realiseren. Een voorbeeld: van de onderwerpen photonics, robotics en microfluidica mag je verwachten dat er in de toekomst bedrijven zijn die kansen zien om een markt te pakken. Als het zo ver is, moet je meteen een stevige investering doen en moet je begrijpen hoe die markt zich ontwikkelt.’

Brouwers: ‘Dat is het samenspel tussen enerzijds die kansrijke kennisposities en anderzijds het ondernemersveld. Die probeer je zo goed mogelijk aan elkaar te verbinden.’

Wat levert het op?

Dillingh: ‘Als je blijft investeren is het mogelijk om de komende dertien jaar tienduizend banen te creeren. Doen wij bijvoorbeeld dat spel op het gebied van photonics goed, dan is schep je in de komende vijf jaar meer dan duizend banen.’

Waarom een nieuwe naam?

Brouwers: ‘De concurrentie wordt groter. Elke regio wil talent, bedrijven en investeerders naar zich toe trekken. Het is een internationaal speelveld. Daarom is een scherp, internationaal profiel nodig. Dat koppelen we los van het gebied Kennispark. De stichting is Novel-T en de aanjager van ondernemerschap en hightech innovatie. Het gebied blijft Kennispark heten. En het station dus ook. Binnen Kennispark, het gebied, en bij veel relaties is er alom begrip voor de loskoppeling en voor het internationale profiel.’

Dillingh: ‘Vanuit het bedrijvenveld begrijpt iedereen direct de bedoeling van Novel-T, dit in tegenstelling tot kennisinstellingen. Novelty op de normale manier geschreven is het vernieuwing, beweging, zoeken naar het nieuwe. Novel duidt op het verhaal en de T daar kun je mee spelen: Twente, Tomorrow, Technology, Talent en Together.

Brouwers: ‘Maar wij gaan op pad hoor, om dit goed uit te leggen bij de betrokkenen. Als missionarissen.’


De stichting Novel-T is een samenwerking tussen Universiteit Twente, Saxion, Gemeente Enschede, Regio Twente en Provincie Overijssel.

Kees Eijkel, nu directeur strategic business development,was voorzitter en directeur van de stichting Kennispark Twente. Hij neemt op 7 april officieel afscheid. Hans Brouwers is als interim-manager aangetrokken. De sollicitatieprocedure voor een nieuwe voorzitter is naar verwachting over twee weken rond.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.