Topopleidingen: ‘Topsport op ieders eigen niveau’

| Rense Kuipers

Succes moet gevierd worden. Dat geldt zeker voor de masterstudies die vandaag te horen kregen topopleiding te zijn. Sommige opleidingen zelfs een paar jaar op rij. Wat is de sleutel tot hun succes?

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

De Keuzegids verkoos de TNW-master applied physics voor het tweede jaar op rij tot topopleiding. Opleidingsdirecteur Stefan Kooij is blij, mede omdat de bacheloropleiding technische natuurkunde al vijf jaar op rij topopleiding is. Die hoge beoordeling van studenten ziet hij ook terug in de master.

Topsport

De succesfactoren? ‘Het is gemakkelijk uit te leggen, maar moeilijk toe te passen. We bieden kleinschalig en intensief onderwijs aan dat aansluit op de wensen van individuele studenten’, aldus Kooij. ‘In de master krijgen we veel ruimte om maatwerk te kunnen leveren, ook omdat we relatief weinig studenten hebben.’

Kooij vergelijkt het onderwijs graag met topsport. ‘Maar dan op ieders eigen niveau. Daarop willen we iedere student ook uitdagen. Hun ambitieniveau staat centraal. Tegelijkertijd moet iedereen wel de eindstreep kunnen halen, zonder dat we inboeten op kwaliteit.’

Eigenwijs

Kooijs opleiding is niet de enige TNW-master die het predicaat topopleiding kreeg. Ook technical medicine en chemical engineering ontvingen de titel. Volgens Kooij zijn er genoeg gelijkenissen. ‘Een exacte achtergrond, met als bijkomstigheid dat iedereen eigenwijs is. We staan voor wat we vinden. Dat wordt niet altijd in dank afgenomen, maar op dagen als vandaag zie je dat het zich uitbetaalt. Het belangrijkste vind ik dat studenten tot dit positieve oordeel zijn gekomen. Daar leveren we met z’n allen inspanningen voor.’

Thuis

De vlag kan niet alleen bij TNW uit. Ook bij de faculteiten ITC en CTW heerst een jubelstemming. In het bijzonder de ITC-master geo-information science & earth observation, die is voor het derde jaar op rij topopleiding. Onderwijsmanager Emile Dopheide: ‘Het is een specifieke opleiding, voor een specifiek onderzoeksgebied dat dicht tegen het onderwijs aanzit. Kennelijk bieden we studenten wat ze willen.’

Dopheide benoemt ook factoren als een intensief programma, het werken in kleine, internationale groepen ondanks een relatief hoge instroom en de ITC-omgeving en –ondersteuning. ‘Het voelt voor de studenten als een thuis, dat horen we ook van alumni. En studenten zijn ontzettend gemotiveerd, dat zie ik als groot verschil met doorsnee bachelorstudenten.’

Aandachtspunten

Juichstemming bij Dopheide en Kooij, maar het kan ook anders. Heleen Miedema, opleidingsdirecteur van zowel technical medicine (78 punten), biomedical engineering (62) als health sciences (48) kreeg gemengde resultaten voorgeschoteld. Ze zegt echter geen gemengde gevoelens te hebben, al is ze ‘zeer tevreden’ over de score voor technical medicine.

‘We hebben bewust aandachtspunten voor de opleidingen scherper neergezet en een flinke slag gemaakt, maar de inspanningen zijn nog niet terug te zien in deze editie van de Keuzegids. Eerlijk gezegd valt me de score voor health sciences nog mee’, aldus Miedema.

Beterschap

Ze verwacht en belooft voor komend jaar beterschap in de cijfers. ‘Daar kun je me zeker aan houden. Je kunt aan een aantal knoppen draaien om je onderwijs te verbeteren. Studenttevredenheid is een knop, studenten uitdagen om het maximale uit zichzelf te halen is een andere. We leggen heel erg de nadruk op de toolbox van een student. Ze moeten kritisch zijn en kunnen reflecteren. Maar we willen vooral dat ze authentiek zijn – weten wie ze zijn. Dat hopen we volgend jaar terug te zien in de waardering van studenten.’

Andere opleidingen die een ‘onvoldoende’ scoorden waren psychology en public administration. Opleidingsdirecteur van laatstgenoemde opleiding, René Torenvlied stipte vorig jaar al een pijnpunt aan: ‘woekeren met de tijd’. Psychology ging van een score van 58 naar 48. Opleidingsdirecteur Mariëlle Stel was niet bereikbaar voor nadere toelichting.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.