‘Onderzoek direct in de praktijk brengen’

| Rik Visschedijk

De UT en Stichting Carmel College, de overkoepelende organisatie voor vijftig middelbare scholen, gaan officieel samenwerken op het gebied van onderwijs en onderzoek. Doel is het verbeteren van het onderwijs en het ontwikkelen en delen van kennis. Beide partijen tekenen vandaag een samenwerkingsovereenkomst.

‘We werken al op verschillende terreinen samen,’ vertelt Kim Schildkamp, universitair hoofddocent en projectleider van de Datateam projecten. ‘Bijvoorbeeld met de lerarenopleiding ELAN en de Datateams, waarbij schoolleiders en docenten training krijgen in het gebruik van data. Ook werken we samen met Carmel aan een promotieonderzoek op het gebied van formatief toetsen, waarbij je niet toetst op één moment om te beoordelen, maar waarbij je doorlopend informatie ophaalt over het leerproces om dit te verbeteren. Verschillende Carmel-scholen doen ook mee aan allerlei Pre-U activiteiten.’

Is deze samenwerking vanzelfsprekend?

Schildkamp: ‘We zijn natuurlijke partners van elkaar, dus ik denk het wel. De samenwerking is tweerichtingsverkeer: wij halen veel informatie op die we gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Door de samenwerking kunnen we de resultaten daarvan direct toepassen in de praktijk. Dat doen we nu al een paar jaar en de resultaten zijn ernaar. Een voorbeeld zijn betere examenresultaten en minder scholieren die blijven zitten. Deze samenwerking levert beter onderzoek én beter onderwijs op.’

Hoe nieuw is dit?

‘De samenwerking met Carmel loopt al een tijdje, maar we maken het formeel en – belangrijker – los van de individuen die nu de kar trekken.’

Wat haalt de UT eruit?

‘Doordat we direct met het middelbare onderwijs samenwerken, krijgen we een schat aan informatie die we gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Dat onderzoek vertalen we meteen weer naar de praktijk. Op dit moment promoveren twee medewerkers van Carmel aan de UT; dat vind ik ook een mooie wisselwerking. En de scholieren van Carmel zijn natuurlijk onze potentiële studenten. Een goed opleidingsniveau in de regio is alleen maar goed voor de UT.’

Is deze samenwerking met Carmel exclusief?

‘Nee, in tegendeel. Waar mogelijk willen we de samenwerking tussen wetenschap en praktijk combineren. Het ondertekenen van deze samenwerking is óók een uitnodiging voor ander mogelijke partners.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.