NSE van start; wat vind jij van je opleiding?

| Rense Kuipers

De Nationale Studenten Enquête (NSE) ging deze maand van start. Ruim 700 duizend studenten - onder wie UT-studenten - hebben of krijgen de uitnodiging in hun mailbox, om mee te doen aan dit grootschalige landelijke onderzoek.

Als student die hoger onderwijs geniet, krijg je de gelegenheid om je mening te geven over je studie en instelling. Dit jaar zijn er twee nieuwe onderwerpen toegevoegd aan de NSE: ‘uitdagend onderwijs’ en ‘internationalisering’.

Perceptie

Resultaten uit de NSE worden bijvoorbeeld gebruikt door de Keuzegids en Elsevier. ‘Positief of negatief, het draait volledig om de perceptie van de student’, vertelt Mariska Giesen, hoofd Marketing aan de UT.

Die perceptie kan ook weleens beïnvloed worden, bevestigt Giesen de woorden van voormalig UT-rector Ed Brinksma, over de NSE twee jaar geleden. ‘Studenten zaten middenin drukke tentamenweken toen ze de enquête ontvingen. Dat kan zeker meespelen.’

Respons

Over de respons heeft de UT doorgaans niet veel te klagen, zegt Giesen. In 2016 vulde 53 procent van de UT-studentenpopulatie de enquête in. Giesen: ‘Als een derde meedoet, kun je al spreken van een goede respons. Per opleiding verschilt het trouwens wel sterk. Zo zijn er opleidingen waarvan 25 procent van de studenten reageert. Bij andere opleidingen is het weleens meer dan 80 procent.’

Veel respons of niet, volgens Giesen is het basisniveau van iedere opleiding in het Nederlandse hoger onderwijs goed. ‘Maar dit geeft opleidingen wel input over wat studenten belangrijk vinden en waarin opleidingen kunnen verbeteren.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.