Meer vertaalsubsidies en ledenadministratiesysteem

| Rik Visschedijk

Verhoging vertaalsubsidies, de mogelijkheid behouden om parttime bestuursfuncties naast een studie in TOM te vervullen en een centraal ledenadministratiesysteem ontwikkelen voor verenigingen. Dat zijn de belangrijkste ambities van de Student Union (SU) het komende jaar.

Maar ook kleinere ambities passeren de revue in het jaarplan van de Student Union, bijvoorbeeld de Bastille een opfrisbeurt geven. SU-voorzitter Hans David Wendt: ‘Het is een grijs gebouw; dat kan best iets studentikozer. Wat kleur komt de creativiteit ten goede.’ Een andere ambitie is een duidelijke campusgids, waarin staat waar studenten terecht kunnen met hun vragen.

Ambities

Het jaarplan is onlangs vastgesteld door het CvB. Wendt: ‘Het is een uitwerking van het strategisch plan 2016-2020, waarin we vier ambities hebben opgesteld: meer gemeenschapsgevoel op de UT, de ruimte om je te ontplooien, een mooie studententijd in Twente en bekendheid met de SU. Dat willen we dit jaar concreet maken met een aantal prioriteiten.’

Internationalisering

Wendt ziet dat er vaart komt in de internationalisering bij verenigingen. ‘En dat willen we faciliteren. We verhogen vertaalsubsidies naar 350 euro per jaar, zodat verenigingen documenten als statuten en regelementen in goed Engels kunnen aanbieden. Ook blijkt dat internationale studenten nog niet zo actief zijn bij verenigingen. Daarom hebben we een enquête uitgestuurd om te kijken waarom dit zo is en wat we kunnen doen om ze meer te betrekken. Dat werken we uit in een student internationalisation platform waarin de verenigingen vertegenwoordigd zijn.’

Activisme

Een ander speerpunt is studentactivisme. ‘Met de invoering van TOM is veel veranderd; en dat willen we met de verenigingen onder de loep nemen’, vervolgt Wendt. ‘Duidelijk is al wel dat het ‘middelgrote’ activisme is getroffen; het is moeilijk om studenten te vinden voor een flink aantal uren per week omdat ze bang zijn dat het de studie in de weg komt te zitten. Verenigingen vullen dat soms op met PhD’ers, maar wij willen dat activisme bereikbaar blijft voor een grote groep. Daar besteden we dit jaar aandacht aan.'

Ledenadministratie

De SU wil ook ondersteuning bieden bij de ledenadministratie van de verenigingen. ‘We zien versnippering: pc-vaardige leden maken voor de vereniging een systeem, maar wanneer die weggaan ontstaat er een probleem.’ Daarom is de SU met een achttal studentprogrammeurs bezig om een centraal systeem op te zetten dat aangepast kan worden per vereniging. ‘Dat doen we onder begeleiding van een professioneel softwarebedrijf. We verwachten dat de eerste verenigingen nog dit kalenderjaar overgaan.’

Huisvesting

Tot slot is er de huisvesting van internationale studenten. Aan het begin van dit collegejaar bleek dat sommigen moeite hadden om aan woonruimte te komen. ‘In opdracht van de UT wordt met onder andere Stichting Jongeren Huisvesting Twente, Saxion, De Veste en de gemeente aan een portal gewerkt waar vraag en aanbod bij elkaar komen’, zegt Wendt. ‘Wij leveren daar een inhoudelijke bijdrage aan door de studentenstem te vertegenwoordigen.’