'Welbevinden is belangrijker dan geluk'

| Ton Fiselier

Volgens onderzoek van UT-promovenda Marijke Schotanus-Dijkstra kan een betekenisvol leven leiden tot een verkleining van het risico op psychische problemen.

Uit het onderzoek van Schotanus-Dijkstra blijkt dat mensen die gelukkig zijn en zin aan hun leven geven 53 procent minder kans hebben op het ontwikkelen van een angststoornis en 28 procent minder kans op het ontwikkelen van een depressiestoornis.

Twee onderzoeken

Schotanus-Dijkstra baseert haar bevindingen op twee verschillende metingen. Tussen 2007 en 2009 werd de mate van welbevinden bij ongeveer vijfduizend mensen gemeten. Tussen 2010 en 2012 inventariseerde Schotanus-Dijkstra met behulp van het Trimbos-instituut het aantal en de ernst van psychische stoornissen bij dezelfde groep.

Uit een tweede onderzoek blijkt dat het welbevinden van mensen verbetert kan worden door middel van positieve psychologie. De promovenda onderzocht dit aan de hand van het hulpboek ‘Dit is jouw leven, ervaar de effecten van positieve psychologie’ van Ernst Bohlmeijer en Monique Hulsbergen.

Maatschappelijk potentieel

Schotanus-Dijkstra ziet dan ook veel maatschappelijk potentieel in die hoek. ‘Dergelijke programma’s of hulpboeken kunnen in de toekomst breed ingezet worden bij scholen, werknemers of huisartspraktijken. Ik zie ongekende mogelijkheden om Nederlanders meer te laten floreren en daarmee het ontstaan van psychische stoornissen te voorkomen’.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.