Athena-prijs voor Nathalie Katsonis

| Rense Kuipers

UT-onderzoeker Nathalie Katsonis won woensdag de Athena-prijs. Onderzoeksfinancier NWO wil met deze prijs ‘excellente vrouwelijke chemici voor het voetlicht brengen als rolmodel voor andere vrouwen die een carrière in de chemie ambiëren’.

Katsonis, adjunct-hoogleraar Biogeïnspireerde en slimme materialen bij UT-onderzoeksinstituut MESA+, krijgt 25 duizend euro onderzoeksgeld, een beeldje en een interview in het jaarlijkse magazine van NWO Chemische Wetenschappen.

‘Uitstekend rolmodel’

Uit negen nominaties mochten vier kandidaten in gesprek met de jury. Juryvoorzitter Isabel Arends vertelt waarom Katsonis uiteindelijk heeft gewonnen: ‘Ze heeft aangetoond niet alleen hoogstaand wetenschappelijk onderzoek te verrichten, maar ook op een weloverwogen manier om te gaan met de overige activiteiten die bij een wetenschappelijke carrière horen. Zij is een uitstekend rolmodel voor vrouwelijke wetenschappers aan het begin van hun carrière.’

Samen vieren

Katsonis zegt blij en vereerd te zijn met het winnen van de prijs. ‘Veel getalenteerde vrouwen waren in de running, dus ik ben blij dat ik deze prijs krijg voor excellentie in onderzoek.’ Ze zegt in het bijzonder dankbaar te zijn voor de PhD’s en postdocs die haar helpen bij haar onderzoek. ‘Ik hoop dat we het binnenkort samen kunnen vieren.’

Echt als een vrouwelijk rolmodel ziet ze zichzelf niet. ‘Maar hoe zichtbaarder we kunnen zijn, hoe helderder het beeld is dat jonge meiden kunnen krijgen om in de wetenschap te gaan werken. Het is heel goed mogelijk om een gelukkig thuisleven te combineren met een professionele carrière.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.