‘Grijp niet te snel naar antibiotica’

| Rense Kuipers

‘Grijp niet te snel naar antibiotica.’ Die boodschap probeert niet alleen de overheid duidelijk te maken via talloze reclamespotjes, ook UT-onderzoeker Nienke Beerlage hoopt op bewustzijn en gedragsverandering van de maatschappij.

Beerlage promoveerde vorige week op haar onderzoek, gericht op het gebruiken van persuasieve eHealth om gedrag te veranderen. En dat is noodzakelijk, zegt Beerlage. ‘Steeds meer bacteriën worden resistent en antibiotica werken daardoor steeds minder goed.’

Gevaarlijker dan kanker

‘Als er niets verandert, zijn de schattingen dat in 2050 resistente infecties gevaarlijker kunnen worden dan kanker’, verwijst Beerlage naar onder andere een paper in de Review on Antimicrobial Resistance.

Wat er moet veranderen? Beerlage: ‘Zorg dat je goed behandeld wordt, op het moment dat je ziek bent. Antibiotica zijn op het oog een soort wondermiddel; je lijkt je er immers snel beter door te voelen. Maar het ene antibioticum is het andere niet. Daarnaast, antibiotica werken alleen bij bacteriële infecties en bijvoorbeeld niet bij virussen.’

Afgewogen keuze maken

Beerlage hoopt dan ook dat het gevolg van haar onderzoek is dat patiënten goed in gesprek gaan met een behandelende arts en een afgewogen keuze maken. Dat kan door niet te snel naar het ‘wondermiddel’ te grijpen maar ook door het juiste middel te kiezen.

Ze blijft aan de UT verbonden, als postdoc bij de vakgroep van hoogleraar Persuasieve Gezondheidstechnologie, Lisette van Gemert-Pijnen. ‘Ik ga me richten op zoönoses, oftewel ziektes die van dier op mens en vice versa overgebracht kunnen worden', vertelt Beerlage. 'In dit ZonMw-project, ‘eZoon’, ontwikkelen we een eHealth-technologie om het algemeen publiek beter voor te lichten over wat zij zélf kunnen doen om verspreiding van zulke infecties te voorkomen. Ook ontwikkelen we een serious game ter ondersteuning van zorgprofessionals.’

Internationaal congres

Beerlage roept in ieder geval geïnteresseerden op om naar het internationale congres Persuasive Technology te komen, dat het UT-center for eHealth and Wellbeing Research organiseert. ‘Het is dé ontmoetingsplek voor iedereen die iets doet of wil doen met persuasieve technologie of voor wie geïnteresseerd is in wat het is en kan.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.