Vernieuwde samenwerking met Roessingh

| Rik Visschedijk

Nog meer samenwerken op de gebieden robotica en E-Health en samen optrekken in het ontwikkelen voor nieuwe materialen voor orthesen en prothesen. De UT en Roessingh Research and Development (RRD) tekenden donderdag een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst.

Afgesproken is dat de UT jaarlijks een budget van 200.000 euro uittrekt voor de samenwerking met RRD.

Draagbare sensortechnologie

Andere onderwerpen die RRD en de UT samen oppakken zijn draagbare sensortechnologie in slimme kleding en lab-on-a-chip sensing-technologie. De partners zullen samen innovatieve multidisciplinaire programma’s opzetten die moeten leiden tot landelijke bekendheid. Ook zijn er afspraken gemaakt over RRD-onderzoekers die aan de UT promoveren en over (deel)aanstellingen van RRD-promovendi aan de UT.

Langdurige samenwerking

De UT en RRD werken 25 jaar samen op het grensvlak van technologie en medische wetenschappen om mensen met een fysieke of cognitieve beperking optimaal te laten functioneren. Albert van den Berg, wetenschappelijk directeur van UT-onderzoeksinstituut MIRA, is gelukkig met de vernieuwde samenwerking: ‘Het biedt veelbelovende kansen om technisch onderzoek in een topklinische omgeving toe te passen en levert inspiratie uit de praktijk. Samen boren we nieuwe financieringsbronnen aan voor onderzoek.'

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.