Vijfentwintig mille voor International School

| Rik Visschedijk

De UT draagt over een periode van drie jaar 25.000 euro bij aan de International School in Enschede. Het bestuur van de school vroeg samen met burgemeester Van Veldhuizen om een bijdrage.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

De International School heeft sinds kort een eigen gebouw aan de Johannes ter Horststraat en kreeg dit jaar – als de derde school in Nederland - de IPC-accreditatie voor het basisonderwijs. Dit jaar hoort het bestuur of het voorgezet onderwijs de naam IB World School mag voeren.

UT-woordvoerder Bertyl Lankhaar geeft aan dat de bijdrage past in de internationaliseringsambities van de universiteit: ‘Een kwalitatief hoogwaardige internationale school is belangrijk voor het aantrekken van internationaal talent.’ De UT maakt de komende tijd afspraken over de doorstroom van scholieren naar de UT en een korting voor medewerkers op het lesgeld.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.