Terrorist krijgt straks geen stufi meer

| HOP, Irene Schoenmacker

Als het aan het kabinet ligt, gaat het nu echt gebeuren: de uitkeringen, toeslagen en studiefinanciering van jihadstrijders kunnen straks sneller worden stopgezet.

Het kabinet is bang dat jihadisten Nederlands overheidsgeld gebruiken voor het plegen van terroristische aanslagen. Een aantal wetswijzigingen moet ervoor zorgen dat onder meer de studiefinanciering makkelijker is te beëindigen. Dat is momenteel nog erg lastig, schreef minister Asscher van Sociale Zaken vorig jaar al.

In de toelichting bij het wetsvoorstel dat hij gisteren bij de Tweede Kamer indiende, staat dat studenten straks hun recht op studiefinanciering meteen verliezen zodra ontdekt wordt dat ze zich in het buitenland hebben aangesloten bij een terroristische organisatie.

Raad van State

De Raad van State, die over het wetsvoorstel adviseerde, had veel kritiek. De meeste uitkeringen die erin genoemd worden kunnen nu al vrij makkelijk worden stopgezet als ontvangers naar het buitenland vertrekken.

Alleen bij studenten is dat moeilijker, erkent de Raad, maar hoe vaak komt het voor dat jihadstrijders studiefinanciering ontvangen? Aantallen noemt het kabinet nog steeds niet. Verder betwijfelt de Raad of er wel zoveel tijdwinst wordt geboekt en is de beslissing om de studiefinanciering stop te zetten erg lastig aan te vechten.

Het wetsvoorstel moet nog door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.