Rouwen op de werkvloer?

| Ton Fiselier

Hoe ga je om met een collega die rouwt om haar overleden echtgenoot? En wat als je zelf verdriet hebt om een gestorven dierbare? Op de UT wordt een rouwprotocol ontwikkeld om leidinggevenden en personeel handvatten te bieden hoe om te gaan met het overlijden van een collega of diens familie.

Het OBP Vrouwennetwerk haakt daar op in door op 13 oktober een bijeenkomst met als thema rouwverwerking op de werkvloer te organiseren. De anderhalf uur durende workshop vindt plaats in zaal D van de Drienerburght en begint om 15:30 uur. Vrijwillig predikant Raymond Winckler en ervaringsdeskundige Herbert Wormeester verlenen hun medewerking aan de bijeenkomst.


Voor meer informatie en opgave, klik hier.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.