Docenten onderzoeken eigen onderwijs

| Rense Kuipers

UT-docenten gaan ruim een jaar lang onderzoek doen naar hun eigen onderwijs. Het gaat om een pilotproject waar zestien docenten aan meedoen. Initiators zijn het Centre of Expertise in Learning and Teaching (CELT), HR en CEE (4TU.-Centre for Engineering Education).

De officiële start van het project is op 20 oktober. Marije Hahnen en Martine ten Voorde van CELT noemen het ‘een logisch vervolg op de Basiskwalificatie Onderwijs’ (BKO), een bewijs van didactische bekwaamheid voor docenten. Aan het eind van de rit, in december 2017, is het de bedoeling dat de zestien UT-docenten een SKO (Seniorkwalificatie Onderwijs) hebben behaald.

Aanmoediging

Die SKO, waaraan ook een certificaat gekoppeld is, kent volgens Hahnen minder strakke kaders dan een BKO. ‘Je kunt het meer zien als een aanmoediging dan een verplichting’, zegt ze. Ten Voorde vult aan: ‘We richten ons op de meer ervaren docenten die zichzelf en hun onderwijs verder willen ontwikkelen. Je kunt dit daarom zien als het waarderen van mensen die goede dingen doen op onderwijsgebied en het verzilveren van hun kennis.’

De zestien docenten die deelnemen aan het pilotproject zijn vanuit de vijf faculteiten en University College ATLAS voorgedragen. Tot december 2017 krijgen ze 160 uur de tijd om in dit onderzoek te steken en krijgen ze vanuit CELT en CEE een coach, seminars, workshops en 2500 euro aan ‘zakgeld’ per persoon aangeboden.

Sneeuwbalgedachte

De docenten doen onderzoek naar thema’s als studentmotivatie, het vervroegen van begripmomenten, videocoaching en gaming in het onderwijs. Hahnen legt uit: ‘Ze doen onderzoek naar verbetering en innovatie van hun eigen onderwijspraktijk. Uiteraard vanuit een academische aanpak.’

Hahnen en Ten Voorde hopen dat de docenten tijdens het project samenwerking met elkaar opzoeken en zich ontwikkelen als gemeenschap. ‘We willen er een echte community van maken’, zegt Ten Voorde. ‘Zodat ze als voorbeeld en inspiratie kunnen dienen voor andere docenten. We gaan uit van een sneeuwbalgedachte.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.