'Patiënten hebben veel tools voor invloed'

| Sandra Pool

UT-alumna Wil Konings (TBK & INF) heeft een missie. Ze ziet graag dat tien procent van de patiënten zogeheten power patiënten worden. ‘Dat zijn zieke mensen die de regie pakken en samen met de arts bekijken welke zorg het beste bij hen past.’ Het boek De power patiënt helpt ze op weg. Een Engelse editie is in de maak.

Wat is de kernboodschap van het boek?

‘Als patiënt heb je heel veel middelen die je kunt toepassen om invloed te krijgen op je behandeltraject. Die heb ik verzameld en opgeschreven. Hiervoor gebruikte ik de POWER-piramide. Die staat voor de verschillende fases in het ziekteproces. Vrijwel elke patiënt doorloopt dezelfde fase van onderzoek tot diagnose tot behandeling. In elk traject heb je als patiënt mogelijkheden.’

Heb je een voorbeeld?

‘In de middelste fase, de diagnose is gesteld en er moet een behandeling gekozen worden, doet de arts meestal een voorstel. Een power patiënt wil weten wat de alternatieven zijn. Wat zijn de opties en wat gebeurt als er geen behandeling volgt? De arts kijkt naar de efficiëntste behandeling die vaak de meeste bijwerkingen heeft. De patiënt kan andere afwegingen maken. Het doel is om samen tot de best passende zorg te komen.’

Wat zijn daarvan de voordelen?

‘De patiënt heeft er baat bij evenals de arts. Een behandeltraject verloopt beter. Maar, als zieke mensen zich actiever opstellen bij de arts, zal ook de arts zijn werkwijze aanpassen en bijvoorbeeld meer druk uitoefenen bij het ziekenhuis om laboratoriumresultaten sneller te krijgen. Dat kan namelijk best. De gehele zorgketen kan zo efficiënter worden.’

Wat motiveerde je om een boek te schrijven?

‘Een onderzoek (uit 2008) wees uit dat er in ziekenhuizen jaarlijks 1800 vermijdbare sterfgevallen zijn. Hoe kan dat? Ik was daarvan zeer onder de indruk en het was voor mij de reden om het roer om te gooien. Ik werkte in de financiële wereld en maakte processen efficiënter voor de klant. Nu wilde ik mijn bedrijfskundige inzichten inzetten voor betere zorg. Dat doe ik als consultant. IK heb mijn eigen bedrijf Probeter. Ik richt mij op de werkprocessen in ziekenhuizen om de werkdruk te verminderen en nu ook op de patiënt.’

Hoe werd het boek ontvangen?

‘Goed! Ik word veel gevraagd voor lezingen van bijvoorbeeld patiëntenverenigingen. En ik krijg ook uitnodigen van specialisten. Laatst nog, gaf ik een lezing voor ziekenhuisapothekers. Een mooie, onverwachte spin-off!’

Fotograaf:Jeroen Hansen

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.