Nieuwe rector: Thom Palstra

| Rense Kuipers

Professor Thom Palstra (Rijksuniversiteit Groningen) wordt de nieuwe rector van de UT. Hij volgt per 25 november Ed Brinksma op, die na acht jaar rectoraat afzwaait.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

Palstra heeft geen UT-achtergrond. Hij studeerde en promoveerde in Leiden. Sinds 1996 is hij verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Palstra doet vooral onderzoek naar elektrontransport binnen zijn leerstoel Vaste Stof Chemie.

Track record

Daarnaast bekleedde hij vanaf 2006 verschillende managementfuncties. Zo was hij adjunct opleidingsdirecteur scheikunde, vice-decaan en interim decaan van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen.

Momenteel is Palstra wetenschappelijk directeur van het Zernike Institute for Advanced Materials. Volgens Raad van Toezicht-voorzitter Anton Schaaf heeft Palstra ‘een uitmuntend track record in het wetenschappelijk onderzoek’. Palstra is onder andere voorzitter bij de Sectie Scheikunde van de KNAW en Fellow van de American Physical Society.

‘Jonge, levendige universiteit’

Palstra zegt zich te verheugen op de samenwerking met studenten en medewerkers. ‘De Universiteit Twente herken ik als een jonge, levendige universiteit met een sterke internationale reputatie.’

De Raad van Toezicht verwacht dat Palstra het beleid dat is ingezet door Brinksma voortzet. Schaaf: ‘Belangrijke elementen zijn onder andere de verdere ontwikkeling van de onderzoeksinfrastructuur, de groei in de internationale positie van de UT en een continuering van de ontwikkelingen van het Twentse Onderwijsmodel.’