Kees Eijkel directeur strategic business development

| Rik Visschedijk

Kees Eijkel wordt op 1 september directeur strategic business development. Het is de bedoeling dat hij kennisvalorisatie en de samenwerking met het bedrijfsleven een nieuwe impuls gaat geven.

Eijkel is sinds de start in 2006 directeur van Kennispark Twente. Hier heeft hij ervaring opgedaan met ondernemerschap en het stimuleren van startups. In zijn nieuwe functie zal hij ook verbindingen leggen tussen UT-onderzoek en grote ondernemingen. ‘Verdere doorgroei van jonge ondernemingen is een van mijn actiepunten', zegt hij. 'Daarbij zien we ook dat startups steeds vaker een belangrijke rol spelen in de relatie tussen de wetenschap en het grote bedrijfsleven.’

Sterke positie

Collegevoorzitter Victor van der Chijs is positief over de benoeming: ‘Voor een sterke positie in internationale consortia van kennisinstellingen en bedrijven, moeten we matches vinden tussen ons onderzoek en de vragen in de maatschappij. Denk aan de transformatie naar Industry 4.0 en de grote vraagstukken op het gebied van health. In strategic business development integreren we ons onderzoek met de activiteiten van startups én de grote industriële spelers.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.