Nerdy, hipster of status gedreven

| Sandra Pool

Mind the gap, zo heet het TechYourFuture onderzoeksproject van UT-onderzoeker Maaike Endedijk over de doorstroom van bètastudenten naar de technische arbeidsmarkt. Afgelopen vrijdag kregen ruim vijftienduizend UT-alumni van technische opleidingen een uitnodiging om aan het onderzoek mee te doen.

Waarom dit onderzoek?

‘We zien dat steeds meer studenten kiezen voor een tech­nische opleiding, maar het blijkt volgens onderzoek dat een aanzienlijk deel van de technisch hoogopgeleiden uiteindelijk niet bij een technisch bedrijf of in een technisch beroep terecht komt. Dit geldt met name voor vrouwen. Er zit een groot lek tussen opleiding en arbeidsmarkt. Met dit onderzoek willen we achterhalen waarom iemand wel of niet voor een technische baan kiest.’

Waarom wil je dat weten?

'Het onderzoeksproject brengt in kaart hoe de voorkeur van bètastudenten voor een bepaald type baan en voor een specifieke sector zich ontwikkelt. Uit ons eerste onderzoek onder studenten van de UT en Saxion blijkt bijvoorbeeld dat deze keuzes niet alleen van de opleiding afhangen, maar ook van hoe zij zichzelf als professional zien. En er zijn grote verschillen tussen de voorgenomen keuzes van mannelijke en vrouwelijke studenten. Bovendien weten studenten soms echt niet hoe ze een keuze moeten maken uit het enorme aanbod dat er is voor jonge hoogopgeleide technici.’

Hoe pak je het onderzoek aan?

‘We hebben een online tool ontwikkeld: het carrière kompas. Dat geeft technische studenten en professionals inzicht in wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik? Het kompas kent vijf schijven: interesse, wat vind je belangrijk, competenties, persoonlijkheid en doelstellingen. Bij elke schijf horen vragen. De uitkomsten bieden inzicht in de verschillende typen technici en het type bedrijf en sector waar zij werken.’

Heb je een voorbeeld?

‘Veel mensen denken bij techniek aan een nerdy type zoals Sheldon Cooper van The Big Bang Theory. Wie dat plaatje in zijn hoofd heeft en zichzelf daar niet in herkent, kiest wellicht liever een baan buiten de harde techniek. Met hulp van het carrière kompas ontdekten we bij technische studenten ook nog zes andere profielen, onder andere de status gedreven technische student, de creatieve technische student en ook de technische hipster. Uit deze studie blijkt dat studenten met een minder stereotype profiel ook minder vaak voor een baan in de technische sector kiezen. Terwijl technische bedrijven juist op zoek zijn naar technische studenten met bredere vaardigheden en interesses.

Waarom zijn de alumni nu aan zet?

‘We hebben hun input nodig om de profielen van technische studenten en professionals compleet te maken. We vragen naar welke baan en functie ze hebben en in welke regio ze werken, maar ook naar wat voor een professional ze zijn. Wat zijn hun interesses, wat vinden ze belangrijk? Is dat succes? Satus? Of mensen helpen? Hoe staan ze nu in hun werk en wat willen ze in de toekomst? We willen inzicht krijgen in het verschil tussen alumni die binnen of buiten de techniek zijn gaan werken.’

Een schat aan data dus…

‘Zeker. Waardevolle informatie waarmee wij aan de slag gaan om ondersteunende interventies te ontwikkelen in de hoop de match te verbeteren en het ‘gat’ te dichten. We kunnen studenten veel gerichter informatie geven over carrièremogelijkheden die passen bij hun profiel.’