Stijging instroom informatica en psychologie 'heel fors'

| Rense Kuipers

De vooraanmeldingen zien er goed uit, maar in sommige gevallen niet iets té goed? Psychologie en informatica verwachten volgens de laatste cijfers een instroomstijging van respectievelijk 162 en 147 procent. Opleidingsdirecteuren Gerben Westerhof en Geert Heijenk zijn positief, maar zeggen dat het zeker wat van de organisatie gaat vergen.

‘De stijging lijkt heel fors’, zegt Westerhof (psychologie). ‘Aan de ene kant zijn we er blij mee, aan de andere kant: het zijn wel heel veel meer studenten die onze kant op komen.’

Animo

Op het eerste oog lijkt de internationale aanwas voor zowel psychologie als informatica voornamelijk uit Duitsland te komen. ‘Maar ook veel uit Roemenië, bijvoorbeeld’, zegt informatica-opleidingsdirecteur Heijenk over zijn opleiding. ‘Onder andere op beurzen bleek dat er in dat land veel interesse is in informatica-opleidingen. Interessant is ook dat er vanuit Nederland zelf meer animo lijkt te zijn voor de opleiding, nu deze Engelstalig zal worden.’

Beide opleidingsdirecteuren zeggen dat het nog moeilijk in te schatten is hoe veel studenten precies in zullen stromen in september, mede doordat er nauwelijks inzicht te krijgen is in de vooraanmeldingen vanuit het buitenland.

Arbeidskracht

Nu zowel de instroom flink stijgt en hun opleidingen Engelstalig worden, kunnen ze niet ontkennen dat de organisatie onder druk komt te staan. Extra arbeidskracht is het devies.

‘We werken al veel met studentassistenten, maar we zijn bezig er flink meer aan te nemen’, vertelt Heijenk (informatica). ‘Daarnaast lopen er op dit moment zaken als meer docenten aannemen.’ Westerhof zegt de afgelopen tijd bezig te zijn geweest met het aantal tutoren op peil te brengen. ‘Dat lijkt nu rond te komen. We willen niet dat studenten hier aankomen in september en we ze geen projectgedreven onderwijs aan kunnen bieden.’

‘Hoog niveau’

Naast extra personeel, moet er bijvoorbeeld ook rekening worden gehouden met de planning van collegezalen, zeggen Heijenk en Westerhof. Ze denken beiden niet dat hun opleidingen aan kwaliteit gaan inboeten, ook niet in de overgang op Engelstaligheid. ‘Docenten zijn in vroeg stadium op cursus Engels geweest’, zegt Westerhof.

Heijenk: ‘Er is een hoog niveau bij docenten. In het begin zullen we ongetwijfeld dingetjes moeten improviseren, maar we zijn ermee bezig en we zijn er klaar voor in september.’

Arbeidsmarkt

Westerhof heeft nog iets meer twijfels, ook omdat de numerus fixus wegvalt voor het komende collegejaar. ‘Die stond altijd op driehonderd. Het aantal studenten moet niet veel meer worden.’ Westerhof vervolgt: ‘De discussie loopt in de Kamer Psychologie (het overlegorgaan universitaire psychologieopleidingen, red.) of de numerus fixus opnieuw ingesteld moet worden.’

Daarmee doelt Westerhof ook op de kansen op de arbeidsmarkt. ‘Dat geldt vooral voor de klinische psychologie in Nederland. Bij de vervolgopleiding ontstaat de bottleneck, waar we als psychologie-opleidingen steeds meer rekening mee moeten houden.’

Hoe veel studenten zijn opleiding in september kan verwelkomen, is nog even afwachten voor Westerhof. ‘Ik heb er vertrouwen in dat we er klaar voor zijn.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.