Collegegeldvrij besturen: gaat het echt gebeuren?

Straks mogen universiteiten en hogescholen het collegegeld van studentbestuurders kwijtschelden. Sommige gaan dit inderdaad doen, maar andere zien het niet zitten.

Waarom zou je collegegeld moeten betalen als je je een heel studiejaar fulltime inzet voor de medezeggenschap of je studentenvereniging? Je volgt geen onderwijs, je verricht nog nuttig werk ook en toch ben je bijna tweeduizend euro kwijt.

Na jarenlange lobby staat nu eindelijk in de wet dat universiteiten en hogescholen het collegegeld voor deze fulltime studentbestuurders mogen kwijtschelden en dat die dan toch studiefinanciering kunnen krijgen. Op 1 januari treedt de wet in werking. De champagne kon open bij de studentenorganisaties.

Feest

Maar het is niet overal feest. Nog voordat de nieuwe wet was aangenomen in de Eerste Kamer liet het bestuur van de TU Eindhoven al weten dat het niet meedoet. Studenten moeten helemaal niet stoppen met studeren als ze in een bestuur zitten, vindt de universiteit. Daarom ook zijn de fulltime bestuursbeurzen sinds enkele jaren afgeschaft.

Bij de Radboud Universiteit Nijmegen denken ze er precies zo over. De woordvoerder verwijst naar een discussie uit 2012. De nieuwe wet brengt het bestuur niet op andere gedachten.

UT: discussie loopt nog

Op de UT loopt de discussie nog tussen College van Bestuur, Student Union en de Universiteitsraad. Wanneer er een concreet besluit komt is nog niet bekend.

Niet alleen op de UT zijn ze nog in beraad, het blijkt dat verreweg de meeste instellingen nog geen besluit hebben genomen. Ze zijn er nog niet uit of ze gaan overleggen met de medezeggenschapsraden. Bovendien moeten ze nadenken over de hoogte van de beurzen voor bestuurders van verenigingen en raden: worden die lager als het collegegeld wordt kwijtgescholden?

Speciaal contract

Er zijn ook onderwijsinstellingen, zoals de Universiteit Maastricht en de Universiteit Leiden, waar studentbestuurders gebruik kunnen maken van een andere regeling. Want collegegeldvrij besturen is vier jaar geleden ook al mogelijk gemaakt: studentbestuurders kunnen zich uitschrijven en met een speciaal contract toch verbonden blijven aan hun universiteit. Dan hoeven ze geen collegegeld te betalen en kunnen ze toch een beurs krijgen. Ze ontvangen dan alleen geen studiefinanciering en ov-studentenkaart, wat een bestuursjaar toch duur maakt.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.