Universiteiten voeren loonsverhoging door

Het universitaire personeel krijgt met terugwerkende kracht per 1 januari alsnog een salarisverhoging van 0,8 procent. De veertien Nederlandse universiteiten menen dat hun medewerkers daar recht op hebben.

Photo by: Skitterphoto

Het algemeen bestuur van universiteitenvereniging VSNU wil niet langer wachten op overeenstemming met de vakbonden. Die vonden een loonsverhoging met 0,8 procent in mei te mager.

Parapluakkoord

Het conflict ging over de loonsverhoging van 5,05 procent die vorig jaar is afgesproken in het loonruimteakkoord: een parapluakkoord voor de hele publieke sector, waaronder het onderwijs. De universiteiten zeiden dat ze zich gewoon aan de afspraak hielden, terwijl de vakbonden dat heel anders zagen.

Maak de rekensom maar, zeiden de universiteiten. In 2015 ging het loon in januari met twee procent omhoog en in september kwam er nog 1,25 procent bij. En dit kalenderjaar nog eens één procent. Dus boden de universiteiten nog een loonsverhoging van 0,8 procent om op die 5,05 procent uit te komen.

Uitkering in september

Maar volgens de vakbonden keken de universiteiten te ver terug en telden ze salarisafspraken uit oude cao’s mee. Volgens vakbond VAWO had het personeel in 2016 nog recht op wel 1,6 procent loonsverhoging.

Vooruitlopend op de hervatting van de cao-onderhandelingen hebben de universiteiten nu eenzijdig besloten om de loonsverhoging met 0,8 procent met terugwerkende kracht uit te voeren. De totale verhoging wordt uitgekeerd met de salarissen van september.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.