Investering van 4 miljoen in NanoLab

| Rense Kuipers

Er wordt zo’n 4 miljoen euro geïnvesteerd in het NanoLab. Dat geld komt voor de helft van de UT, als een van de partners van samenwerkingsverband NanoLabNL. De andere helft is een lening vanuit het Toekomstfondskrediet OnderzoeksFaciliteiten.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

In het MESA+ NanoLab van de UT wordt geïnvesteerd in een proceslijn voor integratie van complexe materialen op industriële schaal, met behulp van PLD(Pulsed Laser Depositie)-techniek.

‘Mooi instrument’

Met het Toekomstfondskrediet wil de overheid met een renteloze lening investeren in hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten. Volgens Janneke Hoedemaekers, commercieel en technisch directeur van MESA+, moet de investering terugverdiend worden doordat het bedrijfsleven toenemend gebruik zal maken van de faciliteiten.

‘Het fonds is een mooi instrument voor valorisatie en om de samenwerking met bedrijven te stimuleren’, zegt Hoedemaekers. ‘Wij hebben zelf de behoefte om onze infrastructuur te verbeteren, maar het fonds is alleen zinvol als het op termijn zal leiden tot private investeringen.’

Specialiseren

Het totale bedrag uit het Toekomstfondskrediet bedraagt 13,5 miljoen euro, wat verder wordt onderverdeeld over proceslijnen bij de TU Delft en TU Eindhoven. Volgens Hoedemaekers biedt het mogelijkheid tot specialisatie binnen het NanoLabNL-samenwerkingsverband. ‘Wij focussen ons op materialen, terwijl Delft bijvoorbeeld investeert in kwantumapparaten.