Onderzoeken en lintjes doorknippen in Curitiba

| Rense Kuipers

De UT haalt de banden met de Braziliaanse stad Curitiba verder aan. Na het tekenen van een memorandum of understanding in september 2015, wordt nu een stap gezet om de samenwerking verder te concretiseren, onder andere door studenten uit te wisselen.

Maya van den Berg, coördinator Smart Cities bij onderzoeksinstituut IGS, was vorige week in Curitiba en zegt dat de UT er steeds meer een vaste voet aan de grond krijgt. ‘In Curitiba zijn ze heel erg met de integratie van fietsen en verkeersveiligheid bezig. Thema’s waarvoor ze naar Nederland en in het bijzonder de UT kijken.’

Uitwisseling

Van den Berg ging samen met Anna Grigolon (ITC) en Jelle Ferwerda (CTW) vorige week om tafel met Braziliaanse partners: bedrijven, de gemeente Curitiba en universiteiten. Ze spraken onder andere af over studentenuitwisseling en gezamenlijk onderwijs en onderzoek binnen de thema’s smart cities, mobiliteit en verkeersveiligheid in het bijzonder.

De eerste stap in studentuitwisseling is al gezet, zegt Van den Berg. ‘De eerste CTW-student zit al voor een afstudeerproject in Brazilië en volgende maand zullen er twee volgen. Die studenten komen momenteel aan het werk bij de gemeente Curitiba en worden begeleid door professoren van de universiteit’, schetst Van den Berg de situatie. Vanuit EWI heeft zich nu ook de eerste uitwisselingsstudent gemeld. Ze hoopt dat snel studenten van de faculteit BMS zullen volgen.

Fietsveiligheid

Naast studentenuitwisseling en andere academische samenwerking, kijkt de stad Curitiba volgens Van den Berg vooral naar concrete toepassingen om de stad veiliger te maken voor fietsers.

Zo was ook het bouwbedrijf Heijmans mee, dat werkt aan het ‘BikeScout’-project: een systeem dat met behulp van sensoren continu de snelheid en afstand van fietsers meet als ze oversteekplaatsen naderen. Met ledlampen in het wegdek worden dan automobilisten gewaarschuwd. Van den Berg hoopt dat het BikeScout-project in september van de grond kan komen.

‘Vorig jaar zijn 19 fietsers doodgereden in deze stad, op zo’n 2 miljoen inwoners’, vertelt Van den Berg. ‘En steeds meer mensen gaan op de fiets. De gemeente wil een zichtbaar systeem hebben en uiteindelijk iets hebben om een lintje bij door te knippen. Vanuit de UT willen we juist onderzoek doen naar de effectiviteit van deze technologie.’

Kartrekker

Verder wordt vanuit ITC een betaalde cursus opgezet voor stedelijk professionals in Curitiba. Waar Van den Berg hoopt dat het naartoe gaat, is dat de UT in Brazilië wordt gezien als ‘lead partner’ bij het opzetten van strategische samenwerking met publieke, private en kennispartijen. ‘We willen de stad Curitiba als casus benaderen, met onze kennis als exportproduct. Als we daarin de rol van kartrekker kunnen spelen, zou echt een droom in vervulling gaan.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.