Remke Burie directeur bedrijfsvoering Health-cluster

| Redactie

Remke Burie, afdelingshoofd van het Experimental Centre for Technical Medicine, gaat aan de slag als directeur bedrijfsvoering van het cluster Health & Biomedical Technology. Hij is per 1 april benoemd in die functie.

Photo by: Arjan Reef

Burie zal zich onder andere richten op de verdere groei en internationalisering van het cluster, behorende tot de faculteit TNW. De bedoeling is namelijk dat het Health-cluster zich in de Technohal gaat vestigen.