Anne Buningh: 'Ik hoop op een student-minded rector'

| Paul de Kuyper

Voor het eerst beslist een UT-student mee over wie de nieuwe rector wordt. Anne Buningh (22), voorzitter van de Student Union, zit in de benoemingsadvies-commissie. In een SU Forum hoopt ze maandag op input van studenten.

Photo by: Rikkert Harink

Hoe bijzonder is het dat jij als student in een benoemingsadviescommissie (BAC) zit voor de nieuwe rector?

‘Heel bijzonder. Aan de UT is dat nooit eerder gebeurd. In Amsterdam, aan de UvA ,zitten trouwens nu zelfs twee studenten in de BAC voor een nieuwe rector. Maar daar waren dan ook de Maagdenhuisprotesten.’

Hoe kom je in zo’n BAC?

‘Tijdens de opening van het academisch jaar mocht ik spreken. Ik heb in die speech gepleit dat het altijd meer en beter kan met studenteninspraak. In België wordt een rector door studenten gekozen. Is het dan niet gek dat we in Nederland niet eens mogen meebeslissen? Ik heb me toen kandidaat gesteld als nieuwe rector, met een foto van mezelf in toga.

Zo is het balletje gaan rollen. Ook staat in de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen – die door de Tweede Kamer is, maar nog niet door de Eerste – dat er een student in de BAC moet zitten. Ik weet niet in hoeverre het met die wet of met mijn speech te maken heeft dat ik ben benaderd. Maar het is een mooie gedachte te zeggen dat het door de speech komt.’

Hoe belangrijk is het dat een student meebeslist?

‘Echt superbelangrijk! De rector is verantwoordelijk voor onderzoek en onderwijs. Het onderwijs is er primair voor de studenten. Als die doelgroep geen inspraak heeft, hoe gerechtvaardigd is het dan dat iemand de positie van rector bekleedt? Bovendien, als studenten meer inspraak krijgen, voelen ze zich ook meer betrokken.’

Is die betrokkenheid de reden om maandag 14 maart een SU Forum te houden over de nieuwe rector?

‘Inderdaad. We hopen dat studenten zich beter vertegenwoordigd gaan voelen.’

Wat willen jullie van de studenten weten?

‘Voor vier studentendomeinen hebben we prikkelende stellingen bedacht: onderwijs, internationalisering, activisme en ICT. We willen bijvoorbeeld weten wat studenten belangrijker vinden: een ondernemende houding of ondernemerschap. En of ze het waardevol vinden fysiek bijeen te komen voor een hoorcollege. De uitkomsten van het debat neem ik als input mee naar de BAC.’

Gaan jullie als Student Union alleen luisteren of leggen jullie ook uit wat jullie mening is?

‘Wij baseren onze mening op wat de studenten maandag zeggen. Wij zijn belangenbehartiger: wat de studenten vinden, dat vinden wij ook.’

Na het debat begint de selectieprocedure, dan mag je er buiten de BAC niet meer over praten. Vind je het spannend?

‘Best wel, het voelt dat ik echt iets moet waarmaken. Er zitten acht anderen in de BAC, dus ik moet me niet te bescheiden opstellen denk ik. Als ik het goed doe maakt dat hopelijk de weg vrij voor meer studenteninspraak. Dat studenten een volgende keer al betrokken worden bij het opstellen van de profielschets. Of dat er misschien twee studenten in de benoemingsadviescommissie komen. Vooral hoop ik dat er maandag veel studenten komen. En ik hoop dat er een rector komt die student-minded is, iemand die veel verantwoordelijkheid geeft aan studenten.’