Visitatiecommissie lovend over onderzoek informatica

| Paul de Kuyper

Het informaticaonderzoek van UT-instituut CTIT (Centre for Telematics and Information Technology) is ‘excellent’ en heeft een ‘grote maatschappelijk impact’. Dat concludeert een visitatiecommissie.

Photo by: Arjan Reef

Op een schaal van 1 (excellent) tot 5 (onbevredigend) scoort het informaticaonderzoek binnen instituut CTIT een 1 voor kwaliteit en voor maatschappelijke relevantie. Voor het onderdeel ‘levensvatbaarheid’ krijgt de UT een 2 (erg goed).

Dat concludeert een visitatiecommissie die het informaticaonderzoek van negen Nederlandse universiteiten onder de loep nam. Het rapport noemt de Twentse onderzoekers ‘world leading in multidisciplinair onderzoek’.

De UT haalt, samen met de Radboud Universiteit Nijmegen, de hoogste score in de visitatie, die de periode 2009-2014 beslaat. Het eindrapport van de commissie verscheen afgelopen maand.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.