Portal maakt kamer zoeken makkelijker

| Kitty van Gerven

De UT werkt aan een studentenkamer-portal, die het studenten makkelijker moet maken om passende woonruimte te vinden. Bovendien wil ze hiermee het aanbod aan huisvesting voor met name haar internationale studenten vergroten.

De Universiteit Twente zit dringend om studentenkamers verlegen. Het snel toenemende aantal buitenlandse studenten zorgde er begin dit studiejaar al voor dat de UT ruimte tekort kwam. ‘We konden niet alle buitenlandse studenten tijdig aan een kamer helpen, waardoor sommigen tijdelijk in een hotel moesten worden ondergebracht’, vertelt Karen Frowijn, beleidsmedewerker bij S&B.

Overzicht totale aanbod

Het college van bestuur heeft daarom besloten samen met Saxion, de gemeente Enschede, woningstichting De Veste, de Stichting Jongeren Huisvesting Twente en de Student Union een centrale studentenkamer-portal voor Enschede op te zetten. Deze gezamenlijk portal moet een overzicht bieden van alle beschikbare studenten- en jongerenhuisvesting in Enschede.

Bedoeling is dat de portal de vorm krijgt van een Engelstalige website, waar kamerzoekende studenten zich kunnen laten registreren. Door middel van een selectieprogramma wordt dan een studentenprofiel aangemaakt, aan de hand waarvan de gegadigde in een oogopslag het voor hem of haar beschikbare aanbod aan kamers te zien krijgt.

Ruimere keuze

‘Op die manier hoeft de student zich niet afzonderlijk bij verschillende instanties aan te melden of in te schrijven’, aldus Frowijn. Bijkomend voordeel is dat de student een ruimere keuze heeft uit verschillende typen kamers en contracten.

De UT verwacht hiermee ook haar aanbod aan kamers te kunnen vergroten. Op dit moment beschikt de universiteit over een kleine 800 kamers, zowel op de campus als in Enschede. Uitbreiding van dit aantal is nodig om huisvesting te kunnen bieden aan de toenemende stroom buitenlandse studenten. In verband hiermee werd al eerder besloten om het gebouw Stadsweide in de Enschedese binnenstad langer te huren. Daarnaast wordt gewerkt aan plannen voor het leegstaande gebouw Hogekamp.

Haalbaarheidsonderzoek

De studentenkamer-portal bevindt zich op dit moment nog in een voorbereidende fase. Wel heeft een haalbaarheidsonderzoek inmiddels uitgewezen dat de portal levensvatbaar is. Het college van bestuur zal waarschijnlijk binnen enkele weken al een samenwerkingsovereenkomst sluiten met de andere partijen.

Wanneer de portal operationeel wordt kan volgens Frowijn nog niet worden gezegd. ‘Maar er wordt in elk geval naar gestreefd om hem voor het einde van dit jaar in gebruik te nemen.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.