Sirius-symposium over integratie van migranten

| Marjolein Pistoor

Studievereniging Sirius houdt op 24 februari het symposium ‘Integration of Migrants’. De Engelstalige lezingen in de ochtend zijn voor iedereen gratis toegankelijk, de workshops ’s middags zijn alleen voor Sirius-leden.

Martijn Koers, voorzitter van de symposiumcommissie van Sirius (bestuurskunde en gezondheidswetenschappen), vertelt waarom voor integratie van migranten als thema is gekozen: ‘Vrijwel iedereen heeft er een mening over. We merken dat de discussies vaak gaan over hoe we deze mensen gaan opvangen, maar wij zijn van mening dat het juist belangrijk is om te bekijken hoe we verder moeten. Hoe krijg je deze mensen zo snel mogelijk op een actieve manier in onze samenleving?’

Drie lezingen

Het ochtendprogramma is vrij toegankelijk voor alle iedereen. Drie sprekers vertellen over hun ervaringen met de situaties betreffende migranten en hun integratie. Jurgen van Houdt, wethouder van de gemeente Enschede met onder andere integratie in zijn portefeuille, opent de dag.

Stans Goudsmit is collegelid van het College voor de Rechten van de Mens. Zij komt spreken over het bewaken van de mensenrechten van iedereen in Nederland. Peter Bos, directeur van veiligheidsregio Utrecht, sluit het ochtendprogramma af. Hij spreekt over de coördinatie van de korte- en langetermijnopvang van vluchtelingen. De lezingen zijn in het Engels.

Workshops in de middag

Na de lunch start het middagprogramma met workshops. Deze zijn alleen toegankelijk voor leden van Sirius. Een van de gasten is Wouter Muller, een singer-songwriter die geboren is in Indonesië. Hij zal vertellen hoe hij in Nederland terecht is gekomen en gebruikt zijn muziek daarbij.

Een andere workshop wordt gegeven door Linde-Kee van Stokkum. Zij is een expert op het gebied van ontwikkeling van een land door migranten. Jan van der Werff komt namens Vluchtelingenwerk Oost-Nederland een interactieve workshop verzorgen over het registreren en opvangen van vluchtelingen en hoe dit invloed heeft op hun integratie en deelname aan de maatschappij.

Tot slot delen twee medewerkers van Mediant (geestelijke gezondheidszorg Twente) hun ervaringen met vluchtelingen. Deze workshop is gericht op de traumaverwerking bij vluchtelingen.\


Aanmelden

Het symposium van Sirius vindt 24 februari plaats in de Waaier en Ravelijn. Aanmelden kan door een mail te sturen naar symposium@sirius.utwente.nl. Meer informatie is te vinden op de Facebook-pagina van het symposium.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.