Beurzen voor internationale studenten

| Kitty van Gerven

De Skylounge van de Grolsch Veste vormde gisteravond het decor voor de officiële uitreiking van de UT-studiebeurzen. Een honderdtal buitenlandse masterstudenten ontving tijdens de feestelijke bijeenkomst het bij hun beurs behorende certificaat.

Na hun komst naar de UT in september werden de studenten op basis van hun persoonlijke prestaties door de verschillende facultaire selectiecommissies uitgekozen voor een hele of gedeeltelijke beurs. In totaal werden vier verschillende scholarships toegekend: de University Twente Scholarship, de Orange Tulip Scholarship, de ITC-beurs en de Holland Scholarship.

De eerste drie beurzen komen geheel voor rekening van de Universiteit Twente; de Holland Scholarship wordt deels door de UT en deels door de Nederlandse overheid betaald. De hoogte van de beurs is afhankelijk van de mate waarin de masterstudent bijdragen uit andere bronnen ontvangt, zoals de overheid en/of het bedrijfsleven in het thuisland.

Home away from home

Aan het begin van de bijeenkomst liet rector magnificus Ed Brinksma de nieuwkomers in een warm welkomstwoord weten er trots op te zijn dat zij voor een opleiding aan de UT hebben gekozen. Hij benadrukte tevens het belang van internationalisering op de universiteit en merkte op dat de UT er alles aan wil doen om hen, wat hij noemde, een ‘home away from home’-gevoel te geven.

Namens de Student Union gaf Jaspers Driessens de aanwezigen tijdens een soms humoristische powerpointpresentatie ‘college’ in het omgaan met Nederlanders. Hij benadrukte daarbij dat het voor het leggen van goede contacten zinvol is om Nederlanders meer dan eens te benaderen. ‘Want Nederlanders mogen dan wel wereldwijs zijn, ze zijn ook verlegen’, aldus Driessens, die de masterstudenten tevens wees op de vele mogelijkheden die er bestaan om deel te nemen aan het sport- en verenigingsleven op de campus.

Groepsselfies

Hoewel de ceremonie wat later in het studiejaar plaatsvond dan in het verleden, was de bijeenkomst er gisteravond niet minder feestelijk om. Na de uitreiking van de certificaten door de decanen en vice-decanen van de verschillende faculteiten, werd volop gebruik gemaakt van de gelegenheid om elkaar beter te leren kennen. Uiteraard hoorde daar ook het maken van groepsselfies bij, met het verlichte FC-Twenteveld als achtergrond. Als aandenken aan de welkomstceremonie ontvingen de studenten een ‘hoody’, een sweater met capuchon, met daarop de tekst: University of Brilliant Minds.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.