Decanen presenteren plannen voor 2016

Meer vrouwelijke wetenschappers, meer internationalisering, meer studenten en als het even kan: minder werkdruk. Dat is in vogelvlucht wat de faculteiten op de agenda hebben staan voor 2016. UT Nieuws sprak met de decanen over voornemens en plannen.

TNW: trots op goede opleidingen

‘De cijfers van TNW voor 2016 zien er gunstig uit’, zegt decaan Hans Hilgenkamp. ‘We hebben meer studenten en meer promoties dan ooit. Die stijgende getallen zijn natuurlijk positief, maar de werkdruk neemt daarmee ook toe. Zo vergt onze manier van onderwijs veel van de docenten. Maar ook kost het steeds meer effort om onderzoek gefinancierd te krijgen. Dat zijn zeker punten van aandacht. Ondanks die werkdruk hebben we een aantal ontzettende goede opleidingen. En daar mogen we trots op zijn.’

‘De komende tijd willen we ons onderwijs goed op de internationale markt zetten. Dat zullen we onder andere doen door het aangaan van meer partnerships met buitenlandse universiteiten. Het is de wens dat elke opleiding een partnership aangaat. De consequentie is dat onze mindset ook internationaler moet. Daar zullen we ons op moeten gaan instellen.’

CTW: kijken over de landsgrenzen

Volgens Geert Dewulf, decaan CTW, zal ook zijn faculteit dit jaar meer over de landsgrenzen gaan kijken. ‘2016 wordt het jaar van de internationalisering. De bacheloropleiding Industrieel Ontwerpen gaat over op Engels, de andere opleidingen volgen in 2017. Alles bij elkaar wordt het een majeure operatie, waarvoor een uitgebreid implementatieprogramma is ontwikkeld. Maar de internationalisering reikt verder dan alleen de overstap op Engels. Zo zal er op worden aangedrongen dat de mensen hun sabbatical opnemen en deze in het buitenland doorbrengen. In de eerste plaats voor hun persoonlijke ontwikkeling, maar ook om de contacten met het buitenland te verstevigen.’

‘2016 wordt bovendien het jaar waarin CTW zich extra gaat toeleggen op de mastervernieuwing en zich nog meer dan in het verleden gaat profileren aan de hand van de drie thema’s: biorobotics, maintenance en smart cities.’

‘Overigens komt er niet alleen op onderwijs-, maar ook op onderzoeksgebied dit jaar veel op ons af. Een van de belangrijkste dingen is de komst van het Fraunhofer Project Center, komende zomer. Ook daar zal veel energie in worden gestoken.’

EWI: masterstudenten uit het buitenland

Zoals gistermiddag uit de nieuwjaarstoespraak van Peter Apers bleek, is internationalisering voor EWI eveneens het sleutelwoord. ‘In september moeten alle bacheloropleidingen Engelstalig zijn. Bij creative technologie en elektrotechniek hebben we daar inmiddels ervaring mee, maar nu zullen ook de andere opleidingen overstappen. We hopen dat daardoor de instroom groter wordt. Want de bachelorinstroom mag op dit moment dan vrij constant zijn, we verliezen wel marktaandeel en dus moet er wat gebeuren willen we financieel gezond blijven.’

‘Om die reden streven we er ook naar om meer masterstudenten uit het buitenland aan te trekken. Hiervoor zoeken we de samenwerking met partneruniversiteiten in het buitenland en gaan we na waar de verschillende landen belangstelling voor hebben. Zo denken we onder meer na over de opzet van gecombineerde master- en phd-programma’s voor buitenlandse studenten, terwijl we in eigen land gesprekken met het bedrijfsleven voeren over een mogelijk beursprogramma voor hen.’

‘Waar we dit jaar zeker ook aandacht aan gaan besteden zijn de extern gefinancierde projecten. In het verleden waren we heel succesvol in het binnenhalen van met name EU-projecten, maar wat dat betreft beleven we nu een dip. Ik neem aan dat dat tijdelijk is, maar ondertussen gaan we wel, samen met CTIT bekijken of we met een andere strategie, bijvoorbeeld door te opereren in ketens, weer succesvol kunnen worden bij het binnenhalen van projecten.’

ITC: meer vrouwelijk personeel

‘De ontwikkeling van een nieuwe master of science is ontzettend belangrijk dit jaar’, vertelt decaan Tom Veldkamp. ‘Intern zetten we daar veel mankracht op, want het tijdspad is krap. Maar we hopen in september wel van start te gaan. Deze master is bijzonder voor het ITC, omdat er de laatste jaren geen master is ontwikkeld.’

‘Verder kampen we met heel veel vacatures, ondanks bezuinigingen. De faculteit ITC haalt grote projecten binnen en daar zijn mensen voor nodig. Vooral PhD’s en postdocs. En zowel tijdelijk, als vast personeel. We willen vooral vrouwelijke tenure trackers binnenhalen, want de balans tussen mannen en vrouwen is bij het ITC beroerd. Hoe dat komt? Het ITC-onderzoek heeft toch – net zoals de faculteit EWI in de beeldvorming– een wat hoger nerdgehalte, vermoed ik. Daar trek je minder vrouwen mee aan. We gaan de komende tijd dan ook bepaalde vacatures alleen opstellen voor vrouwen. Dit heeft ons afgelopen jaar in ieder geval al twee succesvolle tenure tracker’s opgeleverd.’

‘En dan de verhuizing naar de campus…dat het een keer gaat gebeuren staat vast. Maar wanneer en naar welke plek dat is nog helemaal open in afwachting van de integrale heroverweging van het vastgoedplan campus door het college van bestuur.’

BMS: Laten zien wat we te bieden hebben

‘Zonder deze faculteit geen universiteit’, zegt decaan Theo Toonen (BMS). ‘Het belangrijkste speerpunt is een vijfjarenplan van BMS. Dat willen we in de zomer van 2016 vertalen naar een plan van aanpak, maar daarvoor moeten we een faculteitbrede discussie voeren. Er staat een groot aantal projecten gepland op het gebied van internationalisering. Zo is al besloten dat de bacheloropleidingen communicatiewetenschap en psychologie vanaf september overgaan op Engels.’

‘Belangrijk aandachtspunt is de communicatie over onze opleidingen, ook met het oog op de open dagen in maart. We willen de instroom op peil brengen, maar misschien is dat wel een onbegonnen zaak in verband met de demografische ontwikkelingen. We moeten goed kijken hoe we ons gaan positioneren, hoe we talent en disciplines aan elkaar kunnen koppelen. Je merkt nog aan veel dat je met twee faculteiten te maken hebt gehad. Om dat volledig om te vormen naar één faculteit moeten we weten wat we intern te bieden kunnen hebben.’

‘We moeten ook hard werken aan de opleidingen beter maken waar het nodig is, gezien de resultaten in de Keuzegids. De ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld communicatiewetenschap gaan erg snel. Daarom hebben we ingezet op de modernisering van het curriculum van CW. Misschien moeten we mensen met een bèta-achtergrond inzetten met expertise in bijvoorbeeld big data. Soms moet je fundamenteel ingrijpen. Nu moeten we eerst discussiëren om een overkoepelende visie verder te ontwikkelen. Dan weten we waar we inhoudelijk naartoe moeten.’