Anderhalve ton voor onderzoek ethiek en drones

| Paul de Kuyper

Hoogleraar techniekfilosofie Peter-Paul Verbeek krijgt anderhalve ton subsidie om een ‘tool’ te ontwikkelen waarmee al in de ontwerpfase van drones rekening wordt gehouden met juridische en ethische aspecten.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

‘We willen een tool ontwikkelen – een soort denkkader of een workshop – die we kunnen inzetten bij het ontwerpen van drones. Met die tool willen we de verbeeldingskracht sturen zodat je heel goed en vroeg in het proces overziet wat de ethische dimensies zijn van een ontwerp’, licht Peter-Paul Verbeek toe.

Verbeek gaat het onderzoek uitvoeren met UT-collega’s Michiel Heldeweg (hoogleraar law, governance & technology), Lesley Broos (onderzoeker business law & technology) en Irma van der Molen (coördinator van het Kenniscentrum Risicomanagement en Veiligheid).

Branden blussen

De onderzoekers zullen niet kijken naar de ethische kanten van militaire drones, de onbemande vliegtuigjes die worden gebruikt voor oorlogsvoering. Die maken geen deel uit van het onderzoek. Verbeek richt zich op drones die branden blussen, natuurgebieden monitoren of mensenmenigten in de gaten houden.

De hoogleraar hoopt dat hij met zijn onderzoeksproject kan samenwerken met Vliegveld Twente. Er wordt over gesproken om van de voormalige vliegbasis een nationaal testcentrum te maken voor drones.

Eerste subsidie uit DesignLab

Het is voor Verbeek de eerste gehonoreerde subsidieaanvraag die hij vanuit het DesignLab van de UT heeft gedaan. ‘In het DesignLab willen we de koppeling maken tussen wetenschap, ontwerp en maatschappij. Dit is daar een mooi voorbeeld van.’

De subsidie komt van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), uit het programma Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (NWO-MVI).

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.