Sport en cultuur klimmen uit het dal

| Kitty van Gerven

Na een paar lastige jaren als gevolg van de bezuinigingen zit de sector sport en cultuur weer in de lift. Zowel het aantal sportverenigingen als het aantal cultuurverenigingen is dit jaar gegroeid.

Afscheid nemen mag dan pijn doen, de Student Union zag zich in de zomer van 2013 genoodzaakt om de band met vier sportverenigingen van de UT te verbreken. De kartvereniging A la Kart, zweefvliegvereniging Vleugellam, schermvereniging DSV Gascogne en crossfitvereniging SKV Hercules kregen de mededeling dat zij zich los dienden te maken van de UT. Wel kregen ze de financiële ruimte en de tijd om een doorstart te maken als ‘burgervereniging’, laat Eline van Hove, portefeuillehouder Sport en Cultuur bij de Student Union weten. ‘Die ruimte is vorig jaar ook benut en inmiddels is de financiering van deze vier verenigingen stopgezet.’

De sanering was volgens Van Hove noodzakelijk, omdat de sportclubs niet langer voldeden aan de strengere eisen, die in verband met de financiële situatie aan gesubsidieerde verenigingen worden gesteld. ‘Verenigingen moeten een duidelijk toegevoegde waarde hebben voor de universiteit. De sport moet hier beoefend kunnen worden en een bijdrage leveren aan een bruisende campus. Daarnaast moet er een juiste verhouding zijn tussen de subsidie en het ledenaantal en moet het ledenbestand ook nog eens voor 75 procent uit studenten bestaan.’

Individuele sporten

Het verdwijnen van de sportclubs heeft overigens niet tot een verminderde belangstelling voor sport op de campus geleid. Integendeel zelfs. ‘Het gaat met de overgebleven verenigingen juist heel goed’, vertelt Eline. ‘Vooral voor hockey bestaat op het moment veel animo. Daarnaast doen de individuele sporten, zoals fitness, het uitstekend, met name onder internationale studenten.’

Inmiddels neemt ook het aantal sportclubs weer toe. De laatste nieuwkomer is de Lacrossevereniging Phoenix, die elke woensdag op het kunstgrasveld van de UT traint. Subsidie krijgt Phoenix nog niet, maar ze is al wel verzekerd van ondersteuning door de Student Union. ‘Zodra er nieuwe initiatieven zijn, dan bekijken we of we deze als Student Union kunnen ondersteunen. Dat hoeft niet altijd met geld te zijn, dat kan bijvoorbeeld ook met promotie.’

Pijnlijk

Eenzelfde ontwikkeling is momenteel gaande in de cultuursector. De bezuinigingen lieten volgens Mark Weirath van Culture & Events in 2014 flinke sporen na, onder meer door de opheffing van de cursussen en workshops op het gebied van kunsteducatie. Bovendien daalde het totale aantal deelnemers aan de achttien culturele verenigingen van de UT.

Volgens Weirath had dit alles te maken met de veranderingen rond de UnionCard. ‘Voorheen konden de kaarthouders zonder extra kosten deelnemen aan alle activiteiten, zowel op het gebied van sport als op het gebied van cultuur. Omdat veel studenten toch al zo’n kaart hadden om te sporten, schreven ze zich daarnaast ook in bij een culturele club. De cultuursector profiteerde op die manier van de ‘bijvangst’’, meent Weirath.

Heel acceptabel

Nadat voor alle activiteiten een afzonderlijke bijdrage was ingevoerd, liep het aantal deelnemers aan de culturele-verenigingsactiviteiten terug van circa 600 naar 500. Een aantal, dat Weirath overigens nog altijd bestempelt als ‘heel acceptabel’.

Toch verwacht hij dat ook de cultuursector de komende tijd weer gaat groeien. ‘De eerste tekenen zijn al zichtbaar. Naast de muziek- en theatergezelschappen, de fotoclub en de spelletjesvereniging die we al hebben, dienen zich nu ook nieuwe gezelschappen aan, zoals de stichting OUT, Openluchttheater Universiteit Twente, en de stichting Fabel, die zich toelegt op het spelen van rollenspellen.’ Twee nieuwe stichtingen, die volgens Weirath inmiddels al ‘Union erkend’ zijn en die, zo verwacht hij, in het nieuwe jaar mogelijk gezelschap zullen krijgen van andere nieuwkomers.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.