Fact-bestuur krijgt make-over

| Dennis Hans

Het Fact, de vertegenwoordiger van de 4 grootste studentenverenigingen van Enschede (Taste, Audentis, Aegee en Alpha), krijgt vanaf februari een nieuwe structuur. De koepel moet meer een belangenbehartiger worden.

Photo by: Tim Rijnhout

Stephan Braams (student business & IT) en Eline de Croes (international business administration) zitten nu in het Fact-bestuur. Zij vertellen over de nieuwe plannen.

Hoe werkt het Fact-betsuur nu?

Braams: ‘Het Fact is in 1993 opgericht als een informeel overleg tussen Alpha, Cheiron (nu Audentis) en Taste. Toen later de Student Union werd opgericht, ging Fact fungeren als koepel voor de gezelligheidsverenigingen. Maar niet zoals de andere koepels, die voor sport en cultuur.’

De Croes: ‘Nee, wij doen eigenlijk vooral organisatorisch werk op de achtergrond, zoals het organiseren van de kamerzoekdag. We zijn minder bezig met het behartigen van de belangen van de vier verenigingen, wat we eigenlijk veel liever doen en wat we ook zien bij de Kamers van Verenigingen in andere steden.’

Hoe ziet Fact er in de nieuwe plannen uit?

Braams: ‘We willen van het Fact-bestuur echt meer een koepel maken. Er worden commissies gevormd worden die het bestuur ondersteunen bij het organiseren van evenementen. Zo hebben de part-timebestuurders meer tijd voor andere zaken. Ook willen we een controlerend orgaan oprichten, een raad van toezicht die het bestuur adviseert.’

De Croes: ‘Het nieuwe Fact-bestuur kan zich vooral richten op het bundelen van krachten van de vier verenigingen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld een bedrijvendag laten organiseren of sponsoring regelen voor alle verenigingen samen.

Of als er zich weer een onderwerp aandient als TOM, dan kan Fact als één koepel haar zegje doen en een duidelijke rol op de voorgrond spelen voor alle vier studentenverenigingen.’

Jullie hervormen Fact samen met de Student Union. Hoe verloopt die samenwerking?

Braams: ‘Toen wij ons jaar begonnen, wilden wij de structuur van het Fact-bestuur al aanpakken, aangezien niet alles even efficiënt liep. De SU had hetzelfde idee en nam contact met ons op. Dat klikte meteen en toen zijn we samen aan de slag gegaan.’

De Croes: ‘De SU wilde voor het eerste Fact-bestuur in de nieuwe structuur vooral oud-bestuurders te vragen. De Union heeft het voortouw genomen om hen benaderen. Wij zijn daarna gaan lobbyen onder de verenigingen, om te vragen wat ze van de nieuwe structuur vinden en of leden interesse hebben in het Fact-bestuur. Het is nu de sollicitaties afwachten.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.