Symposium in teken religie en geweld

| Kitty van Gerven

Religie, geweld en extremisme; hoe dikwijls worden ze niet in een adem genoemd? Vooral de laatste tijd duiken deze aspecten van de samenleving steeds vaker gedrieën op in de actualiteit. Een zorgelijke ontwikkeling, vindt het Studentenpastoraat Enschede, die haar eerste zingevingssymposium dan ook wijdt aan deze actuele problematiek.

Photo by: Freeimages.com

Zaterdag 14 november gebeurt dat in het Atrium in de Bastille. Dan houdt het Studentenpastoraat Enschede, samen met Vrijzinnigen Nederland, afdeling Oost-Twente van 11.00 tot 15.30 uur het symposium ‘Geweld, Extremisme en Religie’, waarop drie sprekers hun licht laten schijnen over de samenhang van religie, extremisme en de daaruit voortvloeiende vormen van intolerantie en geweld.

Islamfobie

Drs. Rasit Bal, onder andere docent islam en geestelijk werk aan de Hogeschool Inholland (imamopleiding) en voorzitter van het Contactorgaan Moslims en Overheid, gaat in op de islamfobie en de zoektocht van moslims naar sociale cohesie. Dr. Marien van den Boom, docent godsdienstwetenschap aan het Opleidingsinstituut voor theologie, levensbeschouwing en geestelijke begeleiding in Vrijzinnig Perspectief (OVP) zal onder meer praten over zijn ervaringen met de manier waarop andersgelovigen met elkaar omgaan in Europa, het Midden-Oosten, Indonesië en China. En na de lunch komt consultant drs. Bart Brandsma, voormalig journalist en schrijver van het boek ‘De hel, dat is de ander’ aan het woord over: weeffouten in de interreligieuze dialoog.

Wetenschappelijk

Volgens studentenpastor Janneke Bekhof, die samen met Nicoline Swen, voorganger van de Vrijzinnigen Oost-Twente, als dagvoorzitter optreedt, zullen de sprekers het onderwerp vooral wetenschappelijk benaderen. ‘Als je nu spreekt over religie en geweld, dan denken mensen vaak gelijk aan moslims. Maar iedere willekeurige levensovertuiging kan te maken krijgen met extremisme en daaruit voortvloeiend geweld, of we het nu hebben over de islam, over het christendom of over het communisme.’

Startschot

Janneke Bekhof hoopt dan ook dat het onderwerp velen zal aanspreken. ‘Het symposium is voor iedereen bedoeld, ongeacht je achtergrond.’ De studentenpastor verwacht dat hiermee het startschot kan worden gegeven voor een serie activiteiten rond onderwerpen op het grensvlak van maatschappij en zingeving. ‘Het is onze bedoeling om hier een jaarlijks terugkerende bijeenkomst van te maken.’

Wie het symposium wil bijwonen, kan zich tot 10 november aanmelden op j.w.bekhof@utwente.nl of op symposium@swen.nu. Deelname is voor studenten gratis, niet-studenten betalen € 10, inclusief lunch.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.